Sosiaalipalvelut ➔ Senioreiden palvelut ➔

Senioreiden palvelut

Vanhusten palveluiden avulla turvataan vanhuksen hyvinvointia joko vanhuksen omassa kodissa, palveluasumisessa tai laitosasumisessa.

Tukipalvelut, kotihoito ja omaishoidontuki edesauttavat vanhusten kotona selviytymistä. Lähtökohtana kaikissa palveluissa on tukea vanhuksen terveyttä, toimintakykyä ja selviytymistä. Kokkolassa asuu kotona 90,8 % 75 vuotta täyttäneistä.

Asuminen palvelutalossa on vaihtoehto kotona asumiselle siinä vaiheessa, kun vanhuksen toimintakyky heikkenee ja hän on ympärivuorokautisen hoidon tarpeessa. Laitoshoito tulee kyseeseen, kun siihen on lääketieteelliset perusteet.

Palvelutarpeen arviointi tehdään kiireellisissä tapauksissa samana tai seuraavana päivänä. Vanhuksen tarvitsema välttämätön palvelu järjestetään kiireellisissä tapauksissa välittömästi. Ei-kiireellisissä tilanteissa palvelutarve arvioidaan viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta. Palvelut myönnetään kriteerien mukaisesti, kun palvelutarve on todettu.

Palvelutarpeen ilmetessä yhteyttä voivat ottaa henkilö itse, omaiset, viranomaiset tai naapurit.


Ikääntyneiden palvelut Kokkolassa

Ikääntyneiden palvelut Lestijokilaaksossa

Ikääntyneiden palvelut Perhonjokilaaksossa


Aivoterveellinen ravitsemusopas

Aivoterveellinen liikuntaopas

Suunhoito-opas

Yhteystiedot

Kotihoito
palvelualuejohtaja
Sari Kallinen
puh. 040 806 5749

Ennakoivat avopalvelut
palvelualuejohtaja
Hanna Saarinen
puh.  040 8065 457
 
Palveluasuminen ja laitoshoito
palvelualuejohtaja
Minna Mäkitalo-Rauma
puh. 044 780 9103

Erityisalojen avopalvelut
palvelualuejohtaja
Piia Kurikkala
puh. 040 804 2984

Yleislääketieteen osastopalvelut
palvelualuejohtaja
Ritva Jämsä
puh. 044 730 7901


Toimialuejohtaja
Maija Juola
puh. 044 7809 653

johdon sihteeri
Maija Perälampi
puh. 040 806 5102


Kurkista Soiten ikäihmisten palveluihin Instagramissa: