Ateriapalvelut

Kotiateriapalvelun turvin pyritään tukemaan mahdollisimman itsenäistä ja pitkään kestävää kotona asumista. Palvelun avulla ateria toimitetaan suoraan vanhuksen kotiin. Ateriapalveluiden tavoitteena on tarjota ikäihmisille maistuvia ja ravitsemuksellisesti täysipainoisia aterioita. Ruokavalio kootaan vanhuksille tutuista ruoista ja valmistuksessa otetaan huomioon ruoan rakenne ja maustaminen.

Soite eli Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä on kokouksessaan 19.6.2017 § 99 päättänyt keskittää kotiaterioiden valmistuksen Tunkkarin valmistuskeittiöön Veteliin. Ateriat toimitetaan kylminä, yksittäispalkattuima aterioina kaikille tällä alueella palvelun piirissä oleville asiakkaille. Muutos tapahtuu kunnittain ja on käynnistynyt 1.9.2017. Perhon, Kaustisen ja Lestijärven kunnat eivät ole toiminnan piirissä. Lisätietoja näiden kuntien ateriapalveluista voi kysyä paikallisilta kunnantoimistoilta.

Valmiit kotiateriat pakataan ja kuljetetaan yksittäispakattuina ruoka-annoksina asiakkaille kaksi kertaa viikossa, tiistaisin ja perjantaisin. Ruuan turvallisuuden ja terveellisenä pysymisen takaa suojakaasuun pakkaaminen (samalla tavalla kuten esimerkiksi kauppojen valmisateriat tai lihaleikkeleet) sekä katkeamaton kylmäkuljetus.
Soiten kotiateriapalvelu sisältää päivittäisen ruuan (pääruoka, salaattiannos ja jälkiruoka). Palvelu on maksullista ja perustuu Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten vahvistamiin maksuihin ja taksoihin.

Kotona asuvien ikäihmisten on myös mahdollista tavata ystäviä ruokailun merkeissä alueen eri palvelukeskuksissa. Palveluohjaajat selvittävät ja organisoivat mielellään asiakkaille Soiten alueen eri vaihtoehtoja. Palveluohjaajien yhteystiedot löytyvät Ennakoivien avopalveluiden sivuilta.


Tiedote kotiateriat

Kotiateriapalvelun ruokalista 2.7.18 alkaen

Yhteystiedot

Lisätietoja asiasta antavat teille mielellään:

Soiten ravitsemispäällikkö
Merja Ilomäki
puh. 0400 145 519

Vetelin vs. ruoka- ja siivouspalveluesimies Niina Leppävuori
puh. 050 579 0195

Palveluesimies
Merja Mäki
puh. 040  806 5478

Toimistosihteeri
Hanna Pulkkinen
puh. 040 804 5902

Ateriatilauksiin ja laskutukseen liittyvissä kysymyksissä teitä auttavat:

Toimistosihteeri
Hanna Pulkkinen
puh. 040 804 5902

Toimistosihteeri
Ritva Jumppanen
puh. 040 806 5103

Muuta tietoa Soiten sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin liittyen:

Palvelualuejohtaja
Hanna Saarinen
puh. 040 806 5457