Kaustisen EKE-tuote

Työtoimintaa tarjotaan noin kolmellekymmenelle asiakkaalle: kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille, vajaatyökuntoisille ja mielenterveyskuntoutujille. Teemme yhteistyötä myös kriminaalihuollon kanssa.

EKE-tuotteelle valittiin aikanaan rohkeasti toimintamuodoksi kirjapainoala ja kuluneiden 30 vuoden aikana olemme saaneet vakituisen asiakaskunnan painotuotteille. Oikeiden painotöiden tekeminen jälkikäsittelyineen on työntekijöitä motivoivaa ja tarkkuutta vaativaa työtä, yhteen hiileen puhaltaminen onkin meidän juttu, jotta sovituissa toimitusaikatauluissa pysytään. Kirjapainon henkilökunta muodostuu vastaavasta ohjaajasta, ohjaajasta sekä palveluohjaajasta.

Mielenterveyskuntoutujille on meillä oma alihankintaosasto. Tällä hetkellä teemme alihankintaa kuudelle yritykselle. Asiakkaille on tärkeää päivärytmin säilyminen sekä sosiaalisen ja osallistavan yhteisön tuki. Mielenterveyskuntoutujien ryhmästä vastaa ohjaaja

Asiakkaan kokonaishyvinvointi on tärkeää ja toteutamme asiakkaamme kuntoutus- tai aktivointisuunnitelmia käytännössä yhdessä asiakkaan kanssa. Yhteistyötä teemme psykiatrian aluepoliklinikan, sosiaalitoimen, psykologin sekä terveydenhuollon eri yksiköiden kanssa sekä työvoimahallinnon kanssa. Lisäksi tarjoamme useiden oppilaitosten oppilaille mahdollisuuden työssäoppimiseen ja tutustua työelämään.

Kaustisen toimintakeskus

Myymälä on avoinna arkisin klo 8-15:30, tervetuloa tutustumaan!

Toimintakeskus on tarjonnut työtä ja toimintaa kehitysvammaisille vuodesta 1987 alkaen.

Toimintakeskus sijaitsee Kaustisella EKE -tuotteen kanssa samoissa toimitiloissa. Tällä hetkellä työ- ja päivätoiminnassa käy 23 iältään 20-55-vuotiasta kehitysvammaista henkilöä. Asiakkaan työtoimintaa toimintakeskuksessa ohjaa palvelusuunnitelma, joka tehdään yhdessä vammaispalvelun sosiaalityön, läheisten ja asiakkaan kanssa. Palvelusuunnitelmaa toteutetaan yhdessä asiakkaan ja ohjaajien kanssa toimintakeskuksessa tai avotyössä.

Toimintakeskuksessa työskentelee kaksi ohjaajaa ja osa-aikainen avotyönohjaaja. Asiakkailla voi olla myös henkilökohtainen avustaja tukenaan työ- ja päivätoiminnassa.

Toimintakeskuksessa tehdään myytäväksi kortteja, lahjatavaroita,  erilaisia koriste-esineitä ja tilaustöitä. Lisäksi asiakkaat tekevät alihankintatöitä. Avotyötoiminta on osa toimintakeskuksen asiakkaiden  työtoimintaa. Tällä hetkellä asiakkaiden avotyöpaikkoja on mm. kaupassa, kunnantalolla, terveyskeskuksessa, palvelutalolla sekä talonmiehen apuna. Työn vastapainona liikutaan monipuolisesti, lauletaan, käydään kirjastossa ja osallistutaan alueen tapahtumiin. Yhteystiedot


Käyntiosoite:

Einontie 3
69600 Kaustinen

Puh. 040 804 5872
paino(at)kaustinen.fi

Palveluesimies
Tuula Hanhisalo

Puh. 040 804 5871

Palveluohjaaja
Päivi Torppa

Puh. 040 804 5870

Työnjohtaja
Kirsti Pekkarinen

Puh. 040 804 5872

Alihankinnan ohjaaja
Irja Kaunisto

Puh. 040 804 5873

Ohjaaja
Pirkko Salo

Puh. 040 804 5875

Toimintakeskus

Ohjaaja
Anne Högnabba

Puh. 040 804 5876

Ohjaaja
Pirkko Salo

Puh. 040 804 5875

Ohjaaja
Marja Tainio

Puh. 040 804 5874

Karttalinkki