Palliatiivinen poliklinikka

Palliatiivisella poliklinikalla työskentelee kaksi sairaanhoitajaa ja palliatiiviseen hoitoon erikoistunut lääkäri. Poliklinikka tarjoaa hoitoa syöpäpotilaille aktiivisen hoidon jälkeen.
Palliatiivinen hoito tarkoittaa oireenmukaista hoitoa. Siihen siirrytään silloin kun parantavat ja jarruttavat hoidot on lopetettu. Poliklinikalle saavutaan yleensä erikoissairaanhoidon lähetteellä, mutta myös potilas itse voi ottaa yhteyttä.

Ensimmäisellä poliklinikkakäynnillä tehdään hoitosuunnitelma yhdessä potilaan ja mahdollisesti myös omaisen kanssa. Potilaan kokonaistilanne kartoitetaan ja arvioidaan hoidon tarve (kipu, ravitsemus, sosiaalinen verkosto ja etuudet, kotiavun tarve). Hoitosuunnitelmaa tarkistetaan säännöllisin väliajoin ja/tai tarpeen mukaan. Toiminnalla pyritään turvaamaan potilaan selviytyminen kotona mahdollisimman pitkään.

Yhteistyötä tehdään kotisairaalan, kotihoidon, terveyskeskussairaaloiden sekä Keski-Pohjanmaan keskussairaalan kanssa.

Asiakasmaksu peritään terveyskeskuksen avohoidon maksujen mukaisesti.

Yhteystiedot

Palliatiivinen poliklinikka
Mariankatu 28
67200 Kokkola
puh. 040 488 2910

Avoinna
maanantaista torstaihin klo 8-16 ja
perjantaisin klo 8-14.

Sairaanhoitaja
puh. 040 488 2910 ja 040 804 3557
Soittoaika arkisin.

Palveluesimies
Asta Pilvilampi
puh. 040 804 2119
Mariankatu 28
67200 Kokkola