Soite

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä. Soitessa yhdistyivät seuraavat organisaatiot:

 • Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Kiuru (sis. Keski-Pohjanmaan keskussairaala ja Peruspalveluliikelaitos Jyta)
 • Kokkolan sosiaali- ja terveyspalvelut (sis. Kruunupyy)
 • Perhon kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut

Soitessa työskentelee noin 3600 eri alan ammattilaista, suurimpina ryhminä hoitotyön henkilöstö sekä lääkärit.

Soitessa palvelut yhdistetään asiakas- ja potilaslähtöisellä tavalla, jossa sekä sosiaali- että terveydenhuollon yksiköt toimivat tiiviissä moniammatillisessa yhteistyössä. Tavoitteenamme on aito sisällöllinen asiakas- ja potilaslähtöinen palvelujärjestelmä, jossa saadaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä perus- ja erikoispalveluiden raja-aitoja madallettua ja tuotettua palveluita maakuntamme ja lähialueen väestölle entistä saumattomampien palveluketjujen muodossa.

Soite-kuntayhtymän tunnuslause on ”Ihminen keskiössä”. Tuon tunnuslauseen ja perusperiaatteen ympärille tiivistyy koko keskipohjalainen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän perusajatus. Lue lisää: Soiten tarina


Jäsen- ja sopimuskunnat

Jäsenkuntia Soite-kuntayhtymässä on kymmenen, joiden yhteenlaskettu väestöpohja on noin 78 000 henkilöä, mutta käytännössä Soite-kuntayhtymään kuuluva erikoissairaanhoidon osa, Keski-Pohjanmaan keskussairaala, on lähin päivystävä sairaala noin 200 000 asukkaalle.


Keski-Pohjanmaan keskussairaalan erikoisalat ja vuodepaikat


OsastoErikoisala
Vuodepaikat
Lasten ja nuorten osasto 1Lastentaudit12
Naisten klinikkaNaistentaudit ja synnytykset28
Kirurginen osasto 7Kirurgia28
Kirurginen osasto 10Kirurgia28
Medisiininen osasto 8Sisätaudit22
Medisiininen osasto 9Sisätaudit20
Medisiininen osasto 12Neurologia20
Lasten psykiatrinen osasto 14Psykiatria8
Aikuispsykiatrian osasto 15Psykiatria16
Aikuispsykiatrian osasto 16Psykiatria16
Nuorisopsykiatrian osasto 17Psykiatria10

Yhteensä205
Tehohoito
4
Lasten tehohoito
4
CCUSisätaudit4
Sydäntoimenpideyksikkö (Syty)Sisätaudit3
SisältöYhteensä15
Vuodepaikat yhteensä
220
Strategia

Soiten toiminnan ja kehittämisen keskiössä on Ihminen, Inhimillisyys sekä Innovatiivisuus.

Toimintamme perustuu seuraaviin strategisiin lähtökohtiin:

 1. Ihminen keskiössä
 2. Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio – moniammatillista asiantuntijuutta lähellä ihmisten arkea
 3. Kotona asumisen ja elämisen tukeminen
 4. Toiminnan ja talouden kannalta kestävät rakenteet
 5. Päivystävä keskussairaala alueella
 6. Toiminnan ja talouden yhteys – tiedolla johtaminen


Soiten strategia toteutumisessa tärkeää on:

 • Ehjien palveluketjujen luominen ja peruspalveluiden vahvistaminen
 • Tiedon liikkuminen ensisijaista; vastuutahon vaihtuminen palveluprosessissa ei saisi näkyä asiakas-/potilasrajapinnassa
 • Uusien palvelumuotojen, erityisesti sähköisten palveluiden, kehittäminen
 • Päivystävän sairaalan tulevaisuuden turvaaminen
 • Osaamispääoman varmistaminen ja strategisia tavoitteita tukeva henkilöstöpolitiikka – palkitsemisjärjestelmän kehittäminen
 • Palveluiden laadun, saatavuuden, palveluhenkisen toimintakulttuurin kehittäminen ja organisaation imagon luominen
 • Palveluiden laatua kuvaavien mittarien kehittäminen
 • Tiedolla johtaminen – toimi- ja palvelualueiden strategisia tavoitteita kuvaavien mittarien luominen ja uudenlaisen johtamiskulttuurin luominen. Strategisiin tavoitteisiin sitoutuminen kaikilla esimiestasoilla ja asetettujen toiminnan ja talouden tavoitteiden jatkuva seuraaminen ja korjaavien toimenpiteiden viipymätön käyttöönotto