Tiedote 9.10.2017

Vastaa kyselyyn lapsiperheiden arjen tuesta

Lasten vanhemmille suunnatulla kyselyllä halutaan selvittää perheiden kokemuksia siitä, miten he kokevat arjen avun/tuen toimivan. Kyselyn tuloksia käytetään perhepalveluiden parantamiseksi.

Useimmat perheet tarvitsevat apua/tukea arjen erilaisissa tilanteissa. Oheisella kyselyllä selvitämme saako perheet riittävästi apua/tukea esim. kunnallisesta kotipalvelusta tai järjestöjen tuottamasta perheiden tuesta.

Kyselyyn toivotaan saavan vastauksia lapsiperheiltä ympäri Suomea. Tarkoituksena on välittää tietoa kyselyn tuloksista alueiden lapsiperhetoimijoille.

Kysely on avoinna 2.-16.10.2017. Vastaa kyselyyn tästä linkistä:

https://www.webropolsurveys.com/S/BEC270E9D960E7FE.par


 Tiedotteet