Tiedote 27.10.2017

eKeski-Pohjanmaa -hankkeen palvelut ja asiointi -kuntalaiskysely

Sähköiset palvelut ovat osa tulevaisuuden kunnan arkipäivää ja menestystä. Yhteiskunnan digimuutos on väistämätön ja on erittäin tärkeää, että palvelut tuotetaan niin, että kuntalaisille on niistä hyötyä ja niitä osataan käyttää.

eKeski-Pohjanmaa -hankkeessa kehitetään Keski-Pohjanmaalle sähköisiä etäasiointipalveluja edistämällä digitalisaatiota sekä osaamista kunnallisissa ja julkisissa palveluissa.

Osana hanketta toteutetaan kysely, jonka tavoitteena on kerätä tietoa alueen kuntien ja julkisten palveluiden toimivuudesta ja kehittymistarpeista.
 
Tuloksia käytetään kuntien ja maakunnan sähköisen asioinnin ja palveluiden edistämisessä. Saadun tiedon avulla kehitetään paikkariippumattomien asiointipalvelujen tuottamiseen ja/tai käyttämiseen tarvittavaa osaamista.

Keski-Pohjanmaan kuntien asukkaiden ja yrittäjien toivotaan vastaavan kyselyyn 30.11.2017 mennessäTiedotteet