Tiedote 14.11.2017

Soiten kuljetuspalveluiden soveltamisohjeet päivittyivät asiakasystävällisemmäksi

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten hallitus päätti maanantaina 13.11.2017 pitämässään kokouksessa mm. Soiten kuljetuspalveluiden soveltamisohjeen päivityksistä. Muutokset hyväksyttiin esityksen mukaisesti ja matkustusoikeuksia laajennettiin alkuperäisestä esityksestä.

Kuljetuspalveluiden soveltamisohjeet muuttuivat mm. seuraavin kohdin:

  • Kuljetuspalveluiden saatavuutta nopeutetaan ja tilausaikoja lyhennetään. Aiemmin tilaus tuli tehdä 2 tuntia ennen palvelun tarvetta. Uuden, hyväksytyn soveltamisohjeen mukaan matka-ajan varaaminen Soiten Kyytikeskuksesta on tehtävä viimeistään 1,5 tuntia ennen tarvittavaa kyydin tuloaikaa. 
  • Käyttöön otetaan ns. ”pikamatkat”, mikä tarkoittaa sitä, että asiakkaalla on oikeus neljään suoraa esim. taksitolpalta tilattuun pikamatkaan kuukaudessa.
  • Ehdoton perilläoloaika on kirjattu tarkemmin kumpaankin soveltamisohjeeseen
  • Soveltamisohjeet mahdollisesta saattajapalvelusta tarkennettiin: asiakkaalla on tarvittaessa vaikeavammaisuudestaan johtuen oikeus liikkua yhdessä avustajan/saattajan kanssa.
  • Vammaispalvelulain mukaisiin kuljetuspalvelumatkoihin laajennettiin kuntakohtaisia matkustusoikeuksia.
  • Niillä ajokortittomilla tai autottomilla asiakkailla, joilla omainen on hoidossa kuntayhtymässä sijaitsevan toisen kunnan alueella, on mahdollisuus hakea soveltamisohjeen kriteerien perusteella sosiaalihuoltolain (SHL) mukaista kuljetuspalvelua lähiomaisen tapaamiseksi.

Soveltamisohjeet on päivitetty tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden ja eri toimijoiden kanssa sekä eri sidosryhmiltä (vanhus- ja vammaisjärjestöt) saatujen palautteiden perusteella.

Muutokset soveltamisohjeeseen otetaan käytäntöön sitä mukaa kuin teknistä järjestelmää päivitetään ja osa muutoksista on mahdollista toteuttaa vasta kun seuraava kuljetusjärjestelmän tuottaja on valittu. Asiakkaita tiedotetaan tarkemmin eri muutosten käyttöönoton ajankohdista.

Lisätietoja antavat:

Hanna Saarinen
Palvelualuejohtaja / Ennakoivat avopalvelut
puh.  040 806 5457

Tanja Witick
Toimialuejohtaja / Erityishuoltopiirin johtaja Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut
puh. 044 730 7658
Tiedotteet