Tiedote 12.3.2018

Soite hakee valinnanvapauspilottiin sote-keskuksen ja henkilökohtaisen budjetin osalta – tavoitteena säilyttää palveluintegraatio mahdollisimman pitkälle

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä  Soiten hallitus päätti maanantaina 12.3.2018 pitämässään kokouksessa, että Keski-Pohjanmaan hakeutuu valtakunnallisen maakunta- ja sote-uudistuksen valinnanvapauspilottiin sote-keskuksen ja henkilökohtaisen budjetin osalta. Pilottihakemukset tulee jättää ministeriölle 15.3.2018.

Valinnanvapauspilottihakemusta on valmisteltu Soitessa yhteistyössä Nordic Healthcare Groupin (NHG) kanssa. Keski-Pohjanmaan arviota valinnanvapauspilottiin osallistumisesta on tehty resurssien näkökulmasta, mutta erityisesti myös integraation säilyttämisen näkökulmasta. Tavoitteena on säilyttää Soitessa tehty palveluintegraatio mahdollisimman pitkälle, koska jo vuodessa integroitu järjestelmä on tuottanut taloudellisesti erinomaista tulosta.
 
Keski-Pohjanmaa hakee valinnanvapauspilotin kahteen elementtiin, jotka ovat:
  1. Henkilökohtainen budjetti (vammaispalvelut: kohderyhmänä aikuiset vaikeavammaiset asiakkaat sekä lapsiperheet, joissa vaikeavammainen tai kehitysvammainen lapsi)
  2. Sote-keskuspilotti siten, että:
    • potilas voi valita sote-keskuksen palvelut listautumalla joko Soiten sote-keskuksen asiakkaaksi tai yksityisen alueella toimivan sote-keskuksen asiakkaaksi. Tällä pilotoidaan potilaan valinnanvapauden toteuttamista.
    • Soiten sote-keskuspalvelut järjestetään nykyisen Soiten toimintamallin mukaisesti osana integroitunutta palvelukokonaisuutta, eikä Soiten nykyistä organisaatiota pureta pilotin aikana. Tavoitteena on Soiten integraation perustuvien sote-palvelukokonaisuuksien kehittäminen edelleen tiivistämällä ja syventämällä palveluiden integraatiota siten, että erikoispalvelut ja peruspalvelut muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Pilotissa kehitetään edelleen Soiten toimintamallia vaihtoehtona rajatulle sote-keskuspalvelulle.

Pilotin käynnistyminen edellyttää valinnanvapauslain hyväksymistä eduskunnassa. Eduskunnan on tarkoitus hyväksyä sote- ja maakuntauudistuksen lakipaketti touko-kesäkuussa. Tällöin pilotit olisi mahdollista aloittaa 1.7.2018 ja varsinaisen palvelutuotannon piloteissa pitäisi käynnistyä viimeistään 1.1.2019.

Taustaa


Valinnanvapauslain mukainen pilottihaku avattiin 23.1.2018 ja haku päättyy 15.3.2018. Valtion tämän vuoden budjetissa on varattu pilotteihin 100 miljoonaa euroa. Piloteista tehdään ehdolliset päätökset huhtikuun loppuun mennessä ja ne voivat aloittaa 1.7.2018, mikäli eduskunta sitä ennen hyväksyy sote- ja maakuntauudistuksen lakipaketin. Tosiasiallisesti pilotin palveluiden piiriin asiakkaat voisivat hakeutua loka-marraskuussa.

Valinnanvapauspilottien tarkoitus on tukea valinnanvapauslain toimeenpanoa jo ennen lain varsinaista voimaantuloa ja siten edesauttaa uudistuksen onnistumista sujuvasti niin kuntien, tulevien maakuntien, asiakkaiden kuin yritystenkin näkökulmasta.
 
Tulevissa hankkeissa on mahdollisuus pilotoida valinnanvapauden kaikkia neljää elementtiä:
•    sote-keskuksia (Soite hakee)
•    suunhoidon yksiköitä
•    asiakasseteliä
•    henkilökohtaista budjettia (Soite hakee)

Pilotti voi olla myös näiden yhdistelmä. Tarkoituksena on pilotoida mallia, joka mahdollisimman kattavasti vastaa tulevan valinnanvapauslain mukaista sääntelyä. Kesällä 2017 olleeseen hakuun verrattuna tammikuussa 2018 avatussa haussa on uutena mukana suoranvalinnanpalveluiden toinen elementti eli suun terveydenhuolto.Tiedotteet