Samjouren

På Mellersta Österbottens centralsjukhus använder man benämningen samjour om jourmottagningen. Med samjour avses jourmottagningen där man vårdar både primärvårdens och specialsjukvårdens jourpatienter. Samjouren är öppen dygnet runt.

0-16-åringarna vårdas på basis av bedömningen av vårdbehovet antingen på primärvårdens jour eller på jouren för barn och unga som är öppen dygnet runt. De som kommer med remiss vårdas alltid på jouren för barn och unga (allvarligt sjuka barn och unga).

På primärvårdens jour sköts jourverksamheten av 1-2 läkare i allmän medicin samt av en jourhavande sjukskötare. På jouren arbetar dessutom en sjukskötare som ansvarar för uppföljningen av patienter samt vårdpersonal som assisterar vid ingrepp och undersökningar.

På samjouren fungerar utöver läkar- och sjukskötarmottagningarna även telefonrådgivning som betjänar dygnet runt. Telefonrådgivningen ger anvisningar för hemvård, bedömer hur brådskande vårdbehovet är och hänvisar patienten till rätt vårdställe.

På specialsjukvårdens jour arbetar två jourhavande läkare. Den ena av dem sköter patienter inom det konservativa blocket (inre medicin, neurologi, lungsjukdomar) och den andra patienter inom det kirurgiska blocket. De andra specialiteternas patienter försöker man vårda under tjänstetid på varje specialitets poliklinik eller genom att konsultera en specialist.

Utöver jourverksamheten på samjouren har sjukhuset en jourhavande barnläkare, gynekolog och anestesiläkare. Till jourtjänsterna hör även beredskapsjour i fråga om specialistläkare i inre medicin, kirurgi, radiologi och psykiatri. Även laboratorietjänsterna är tillgängliga dygnet runt.KONTAKTUPPGIFTER

Samjouren / telefonrådgivning
Akutskötare
tfn (06) 826 4500

Sekreteraren 
tfn 040 653 4145
fax (06) 826 4651


Temporär biträdande avdelningsskötare
Erkki Vuorela
tfn 0400 145 578

Biträdande avdelningsskötare
Teija Ronkainen
tfn 040 653 4482


Avdelningsskötare,               ansvarsområdets chef
Pirjo Sinko
tfn 044 723 2324


Överläkare, 
jourens medicinska chef 
Risto Hannula
tfn 040 653 4000


Serviceområdets chef,                               jour- och diagnostiktjänsterna
Kaija-Riitta Suonsyrjä
tfn 044 723  2301