Allmänmedicinska avdelningarna

Soites allmänmedicinska avdelningar finns:


De allmänmedicinska avdelningarna ansvarar för primärvårdens akutvård, för kartläggning av funktionsförmågan, för rehabilitering samt för vård efter specialsjukvården.

Till vård kommer man med remiss från en läkare. Vården och rehabiliteringen utgår från patientens behov och genomförs enligt den individuella vård- och rehabiliteringsplanen.

Under avdelningsperioden försöker man stöda och bevara patientens återstående funktionsförmåga med det rehabiliterande vårdarbetets medel. Vården och stödet för rehabiliteringen ges i yrkesövergripande samarbete i enlighet med patientens vård- och rehabiliteringsbehov.