Radiologian yksikön yleisesittely

Toiminta

Radiologian yksikössä tehdään kuvantamistutkimuksia ja radiologisia toimenpiteitä yhteensä noin 50 000 kpl vuodessa. Tutkimusvalikoima sisältää noin 250 tutkimus-nimikettä. Viime vuosina painopiste on siirtynyt vaativimpien tutkimusten suuntaan.

Kuvantamistutkimuksia tehdään diagnostiikan tueksi eli tutkimuksia tehdään hoitavan lääkärin pyynnöstä. Näin ollen tutkimuksiin tarvitaan aina hoitavan lääkärin kirjoittama lähete.

Radiologian yksikössä tuotetut kuvat ovat digitaalisessa muodossa. Röntgenkuvat ja radiologin antama lausunto arkistoidaan sähköiseen arkistoon. Hoitava lääkäri antaa tulokset tehdyistä tutkimuksista.

Mikäli tarvitset kuvakopion sinulle tehdystä röntgentutkimuksesta, voit tilata kuvakopion asiakirjapyynnöllä. Kuvakopiotilausta koskevan asiakirjapyynnön voi lähettää osoitteeseen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite, Radiologia, Mariankatu 16-20, 67200 Kokkola. Voit myös viedä asiakirjapyynnön radiologian yksikköön keskussairaalan toimipisteessä, Kannuksessa tai Tunkkarilla. Kuvakopio on maksullinen.

Kuvantamistutkimuksiin on ajanvaraus. Tiettyihin röntgentutkimuksiin tarvitaan esival-misteluja. Tarkemmat tiedot esivalmisteluista löytyvät potilasohjeista. Eri tutkimusten ja hoitotoimenpiteiden kesto vaihtelee muutamasta minuutista useaan tuntiin. Arkisin klo 15.00 jälkeen sekä lauantaisin ja sunnuntaisin tehdään ainoastaan äkillistä hoitoa vaativia tutkimuksia.

Perusmammografioita ja rintojen ultraäänitutkimuksia sekä luuntiheysmittauksia tehdään tarvittaessa yksityisessä röntgenissä. Seulontamammografiat, johon tulee määrä ajoin kutsu, tehdään Unilabsissa. Tarvittavat jatkotutkimukset tehdään lähetteen perusteella päätoimipisteen radiologian yksikössä.

Radiologian yksikön toimipisteet

Radiologian yksikköön kuuluvia toimipisteitä ovat keskussairaalan toimipisteen lisäksi röntgen-osastot Tunkkarilla ja Kannuksessa. Joten esimerkiksi keskussairaalasta määrätty natiiviröntgenkuvaus voidaan tehdä asiakkaan toivomuksesta Tunkkarilla tai Kannuksessa.

Radiologian yksikön keskussairaalan toimipiste sijaitsee keskussairaalan 1. kerroksessa (g-siipi), jossa sijaitsee myös isotooppiosastoMagneetti-tutkimusyksikkö sijaitsee psykiatrian yksikön alapuolella 00 kerroksessa (p-siipi).

Soiten radiologian yksikön kanta-Kokkolan toiminta muuttuu: Kokkolan terveyskeskuksen röntgenin toiminta siirtyy marraskuussa Keski-Pohjanmaan keskussairaalan röntgenin tiloihin. Kaikki kanta Kokkolan alueen kuvantamistutkimukset tehdään ma 5.11.2018 alkaen keskussairaalan röntgenosastolla.

Yhteystiedot

Keskussairaalan toimipiste
Mariankatu 16-20, 67200 Kokkola
Ajanvaraus:
ma-pe klo 8.00 - 15.00
puh: 040 653 4223

Tunkkarin toimipiste
Tunkkarin terveyskeskus
Mäntöläntie 2, 69730 Tunkkari.
Ajanvaraus:
ma - pe klo 8 - 15
puh. 040 014 5201

Kannuksen toimipiste
Kannuksen terveyskeskus
Lopotinkatu 2, 69100 Kannus.
Ajanvaraus:
ma - pe klo 8 - 14
puh. 040 014 5108


Osastonhoitaja
Marja Lääkkölä
puh. 040 653 4080


Ylilääkäri
vastuualuejohtaja
Jarmo Turunen
puh. 040 653 4518