Yleislääketieteen osasto 2, Kokkola

Tervetuloa yleislääketieteen osastolle 2, joka on Soiten perusterveydenhuollon palveluita tuottava osasto, tarjoten lääketieteellistä ja moniammatillista hoitoa sekä kuntoutusta yleislääketieteellisille, palliatiivisille sekä saattohoitopotilaille silloin, kun erikoissairaanhoitoa ei enää tarvita, tai potilas ei pärjää kotona sairauden aiheuttamien oireiden takia. Osasto on saanut palliatiivisen erityispätevyysyksikön tunnustuksen vuonna 2016. Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan parantumattomasti sairaan aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa siinä vaiheessa, kun parantavan hoidon mahdollisuuksia ei enää ole.

Osastolla on yhteensä 27 potilaspaikkaa ja osasto toimii palliatiivisen poliklinikan ja kotisairaalan potilaille tukiosastona, silloin kun potilaan oireet vaativat osastohoitoa. 

Osaston toiminnan tavoitteena on edistää potilaan terveyttä, toimintakykyä ja elämänlaatua ottaen huomioon myös hänen läheistensä hyvinvointi ja jaksaminen. Osastolla kehitetään potilaslähtöistä hoitotyötä ja kuntoutusta yleislääketieteellisille sekä palliatiivisille että saattohoitopotilaille. Kehittämiseen kuuluu myös lääkehoidon kokonaisarviointityötä eli lääkehoidon seurantaa, vaikuttavuutta ja turvallisuutta yhdessä osastofarmaseutin kanssa kaikille potilasryhmille, sekä myös saattohoitopotilaiden omaisten ja läheisten saattamista elämään potilaan kuoleman jälkeen. 

Osasto tekee yhteistyötä mm. Oulun yliopistosairaalan ja muiden sairaaloiden, erikoissairaanhoidon erikoisalojen, avoterveydenhuollon, fysioterapian, sosiaalityöntekijän, sairaalapastorin, osastofarmaseutin, palliatiivisen poliklinikan ja kotisairaalan kanssa sekä syöpäyhdistyksen kanssa. 

Toivomme, että omaiset/läheiset sopivat keskuudestaan yhteyshenkilön, joka tiedottaa toisia omaisia/läheisiä potilaan voinnista/tilanteesta. Osastosihteerin kanssa voi sopia keskusteluajan lääkärin kanssa hoitoon liittyvistä asioista.

Vierailuajat

Osaston yleiset vierailuajat ovat klo 13.00 – 15.00 ja 17.00 – 18.30.
Muuten vierailuajoista sovitaan hoitohenkilökunnan kanssa erikseen.

Yhteystiedot

Mariankatu 28, 67200 Kokkola
Puh. 040 806 5660
Faksi (06) 8352 210

Osasto 2 kanslia
puh. 040 806 5660

Osasto 1 – 2 sihteeri
puh. 044 730 7618
  
Osastonhoitaja, osasto 2
Tikkakoski Sinikka
puh. 044 730 7619
arkisin klo 8 - 16

Osastonlääkäri
Marilena Saukkosaari  
(Ajanvaraus osastosihteeriltä
arkisin klo 8-16)

Ylilääkäri
Virve Ojutkangas

Kotiuttamishoitaja
puh. 044 730 7656