Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 17.11.2021

Digihoitopolun pilotti starttaa Soitessa

Ensimmäisen digihoitopolun pilotti alkaa Soitessa tänään keskiviikkona 17.11.2021. Pilotoitavaa sepelvaltimotautipotilaan digihoitopolkua käyttävät kaikki Soiten alueen sydänhoitajat eri perusterveydenhuollon vastaanotoilla. Ensimmäiseksi digihoitopolku otetaan käyttöön Kokkolan vastaanotoilla. Maakunnan sydänhoitajat aloittavat digihoitopolun käytön joulukuussa 2021.


Digihoitopolku - Soiten sepelvaltimopotilaan uusi suunta

Käyttöön otettava digihoitopolku on tarkoitettu kaikille Soiten alueella sepelvaltimotautia sairastaville potilaille. Kun potilaalla todetaan sepelvaltimotauti, hänelle avataan digihoitopolku, jonka kautta potilas saa tietoa ja tukea sairautensa hoitoon ja seurantaan. Digihoitopolku avataan uusille potilaille erikoissairaanhoidossa heti sairauden toteamisvaiheessa ja mahdollisen sydäntoimenpiteen jälkeen tai aiemmin sairastuneille potilaille perusterveydenhuollon vastaanotoilla sydänhoitajien toimesta.

Digihoitopolulla potilas voi hoitaa sydänsairauteen liittyviä asioita sähköisesti. Polulla potilas voi ilmoittaa ammattilaiselle muun muassa verenpaineen ja pulssin seurantatiedot. Lisäksi potilas voi lähettää viestejä ammattilaiselle, joihin ammattilainen vastaa polulla sovitulla tavalla. Digihoitopolun kautta potilas saa tiedon sairauteen liittyvistä kontrolleista esimerkiksi ajanvarauksesta verikokeisiin, sydänhoitajan vastaanottoajasta tai milloin ammattilainen tarkistaa tutkimusten tulokset.

Polulla potilas täyttää lääkehoidon vaikuttavuuskyselyn, jonka perusteella sydänhoitaja arvioi sepelvaltimotaudin hoidolle asetettujen tavoitteiden toteutumista, tarvittaessa yhdessä lääkärin kanssa. Sepelvaltimotautipotilaan kontrollit tapahtuvat pääsääntöisesti digihoitopolulla, mutta potilas kutsutaan aina tarpeen vaatiessa sydänhoitajan tai lääkärin vastaanotolle. Digihoitopolkua ei ole tarkoitettu äkillisten sydäntapahtumien hoitoon, vaan kiireellisessä tapauksessa on otettava yhteys omaan terveyskeskukseen tai päivystykseen (päivystysapunumero 116117) tai hätätapauksissa yleiseen hätänumeroon 112.


Mutkaton yhteys ammattilaiseen

Digihoitopolun hyötyjä potilaalle ovat muun muassa tiedon saatavuus 24/7, helppo yhteys ammattilaiseen, viestien kirjoitusmahdollisuus mihin vuorokauden aikaan tahansa ja alueellinen yhdenvertaisuus. Palvelu on kaikille sama asuinpaikasta riippumatta.

Digihoitopolulla on mahdollista huomioida ja puuttua potilaan mahdollisiin sairauden muutoksiin nopeasti ja ajoissa. Vastaanottokäynnit ovat potilaalle varattavissa tarpeen mukaan tilanteen muuttuessa hoitajaresurssia kohdentamalla. Käyttöönotolla varmistetaan sydänhoitajien resurssien riittävyyttä ja lisätään työn sekä ajankäytön hallintaa. Digihoitopolun käyttöönotto varmistaa tiedon tasalaatuisuuden ja edistää kansalaisten yhdenvertaisuutta muun muassa alueellisesti, jolloin palvelun saatavuus myös paranee.


Lisätietoja Digihoitopoluista antaa:

 Terveyskylän pääkäyttäjä

Jonna Ström

jonna.strom@soite.fi

puh.: 040 804 2850
Tiedotteet