Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 10.7.2019

Soiten palveluyksiköiden poikkeavat aukioloajat kesä-elokuussa 2019

Soiten yhteispäivystys on avoinna normaalisti eli arkisin klo 16-08 ja viikonloppuisin ja juhlapyhinä 24 h. Soita ensin yhteispäivystyksen puhelinneuvontaan, puh. 06 826 4500. Arkisin klo 08-16 ota yhteyttä oman alueesi terveyskeskukseen poikkeavat aukioloajat huomioiden.

Soiten lastenpäivystys on avoinna ympäri vuorokauden 24/7. Soita ensin lastenpäivystyksen numeroon 06 826 4444.

Soiten sosiaalipäivystys päivystää sekin ympäri vuorokauden 24/7. Soita: 044 780 9173.

Hammassärkypäivystys on avoinna ma-pe klo 16-21, la-su klo 8-21. Soita: 06 828 7450.

Soiten yksiköiden poikkeavat aukioloajat kesä-elokuussa on listattu alla.

TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT 


V a s t a a n o t t o p a l v e l u t 

Vastaanottotoiminta Kokkola
Koivuhaan vastaanotto 17.06.-18.08.19 suljettu
Kälviän vastaanotto 08.07.-02.08.19 suljettu
Lohtajan vastaanotto 24.06.-19.07.19 ja 12.08.-18.08.19 suljettu
Ullavan vastaanotto 24.06.-02.08.19 suljettu

Vastaanottotoiminta Kruunupyy
Alavetelin vastaanotto 24.06. – 28.07.19 suljettu
Kruunupyyn vastaanotto 17.06. – 14.07.19 suljettu
Teerijärven vastaanotto 15.07. – 11.08.19 suljettu

Vastaanottotoiminta Lestijokilaakso
Lestijärven vastaanotto 24.06.-21.07.19 suljettu ja 22.07.-02.08.19 supistettua lääk.vast.ottoa
Toholammin vastaanotto 24.06.-02.08.19 supistettua lääkärin ja hoitajan vastaanottoa
Kiireellisissä asioissa voi 24.06.-02.08.19 ottaa yhteyttä arkisin ma-pe klo 8-16 Kannuksen terveyskeskuksen lääkärinvastaanotolle, puh. 040 804 2000. 

Vastaanottotoiminta Perhonjokilaakso
Halsuan aamuvastaanotto 17.06.-09.08.19 avoinna 1 aamupv/vk
Perhon vastaanotto 03.06.-09.08.19 avoinna klo 8-14, suljettu 27.-28.6.19, 4.-5.7.19, 11.-12.7.19, 18.-19.7.19, 25.-26.7.19, 1.-2.8.19 ja 8.-9.8.19
Perhon lääkärinvastaanoton suljettuna ollessa voi kiireellisissä asioissa ottaa yhteyttä arkisin ma-pe klo 8-16 Tunkkarin terveyskeskuksen lääkärinvastaanotolle, puh. 040 804 5000. 

Hoitotarvikejakelu 01.07-31.07. suljettu

S u u n  t e r v e y d e n h u o l t o

Suun terveydenhuolto Kokkola
Torkinmäen hammashoitola 01.07.-28.07.19 suljettu
Kälviän hammashoitola 01.07.-04.08.19 suljettu
Lohtajan hammashoitola 10.06.-21.07.19 suljettu, suuhygienistin vastaanottoa sovitusti ajanvarauksella, 22.07.19 alkaen hammashoitola sulkeutuu lopullisesti ja toiminta jatkuu 05.08.19 alkaen Kälviän uudessa hammashoitolassa
Ullavan hammashoitola sulkeutuu 10.06.19 alkaen lopullisesti ja toiminta jatkuu 05.08.19 alkaen Kälviän uudessa hammashoitolassa

Suun terveydenhuolto Kruunupyy
Kruunupyyn hammashoitola 24.06.-11.08.19 suljettu
Teerijärven hammashoitola 01.07.-11.08.19 suljettu

Suun terveydenhuolto Lestijokilaakso
Lestijärven hammashoitola 24.06. – 06.08.19 suljettu
Toholammin hammashoitola 15.07.-21.07.19 suljettu

Suun terveydenhuolto Perhonjokilaakso
Perhon hammashoitola 01.07.-28.07.19 suljettu, suuhygienisti aloittaa työt 29.7.19, hammaslääkäri aloittaa työt 19.8.19

Hammas- ja suusairaudet
Hammas- ja suusairauksien poliklinikka 01.07.- 28.07.19 suljettu

S o m a t i i k k a

Aistiklinikka
Korvapoliklinikka 01.07.-02.08.19 suljettu
Ihopoliklinikka 01.07.-28.07.19 suljettu
Silmäleikkaussali 01.07.-04.08.19 suljettu
Silmäpoliklinikka 08.07.-28.07.19 suljettu
Sydäntutkimukset ja erikoislääkärin vastaanotto 28.6.- 28.7.2019 suljettu


K u n t o u t u k s e n  ja  n e u r o l o g i a n  p a l v e l u a l u e

Fysiatria ja krooninen kipu
Kroonisen kivun poliklinikka 24.06.-07.07.19 ja 29.07.-09.08.19 suljettu

Fysioterapia ja apuvälinetoiminta
Perho: kts. vastaanottojen sulut, suljettu kuten vastaanotot
Toholampi: kts. vastaanottojen sulut, suljettu kuten vastaanotot

PERHEIDEN PALVELUT


P e r h e k e s k u s p a l v e l u t

Perhekeskuspalvelut Kokkola
Lohtajan neuvola 24.06.-04.08.19 suljettu
Ullavan neuvola 17.06.-04.08.19 suljettu
Koivuhaan neuvola 17.6. - 4.10.2019 suljettu (remontti)

Perhekeskuspalvelut Kruunupyy
Alavetelin neuvola 15.07.-11.08.19 suljettu
Kruunupyyn neuvola 17.06.-14.07.19 suljettu
Teerijärven neuvola 01.07.-28.07.19 suljettu

Perhekeskuspalvelut Lestijokilaakso
Lestijokilaakson perheneuvola 01.07.-28.07.19 suljettu
Lestijärven neuvola 24.06.-04.08.19 suljettu
Toholammin neuvola 08.07.-21.07.19 suljettu

Perhekeskuspalvelut Perhonjokilaakso
Perhonjokilaakson perheneuvola 17.07.-11.08.19 suljettu
Halsuan neuvola 10.06.-18.08.19 suljettu
Perhon neuvola 01.07.-14.07.19 suljettu

Lapsiperheiden palveluohjauksen ammattilaislinja 24.6.-28.7.19 suljettu

L a s t e n  ja  n u o r t e n  s a i r a a l a

Lasten ja nuorten psykiatria ja kehitysvammalääketiede
Lastenpsykiatrian osasto 14 suljettu 01.07.-28.07.19
Lastenpsykiatrian poliklinikka 01.07.-28.07.19 supistettu miehitys
Verso 01.07.-21.07.19 suljettu, tarvittava tuki nuorisopsykiatrian poliklinikalta ja osastolta
Nuorisopsykiatrian poliklinikka 01.07.-28.07.19 supistettu miehitys

P s y k i a t r i a  ja  p ä i h d e p a l v e l u t

Psykiatrian avohoito
Lestijokilaakso 01.07.-28.07.19 suljettu
Perhonjokilaakso 01.07.- 28.07.19 suljettu
Kokkola: Hoitotiimit ja Kotitiimi 17.06.-11.08.19 supistettu toiminta

Mielenterveyskuntoutujien asumis- ja tukipalvelut
Mielenterveys- ja päihdetiimi 24.06.-11.08.19 supistettu toiminta
Siilinpesän avokuntoutus 24.06.-11.08.19 supistettu toiminta
Puolivälinkoti 24.06.-11.08.19 supistettu toiminta

Päihdepalvelut
Päihdehuollon avokuntoutus: 01.07.-28.07.19 supistettu toiminta
Vieroitushoidot: 01.07.-28.07.19 vieroitushoitoja ei aloiteta

A i k u i s s o s i a a l i t y ö

Aikuissosiaalityö ja toimeentulotuki
Koivutupa 24.06.-12.08.19 suljettu

KEHITYSVAMMAHUOLTO JA VAMMAISPALVELUT


K e h i t y s p o l i k l i n i k k a  ja  s o s i a a l i t y ö

Kehityspoliklinikka
Kehityspoliklinikka 01.07.-09.08.19 suljettu

Vammaispalvelutoimisto
Vammaispalvelutoimisto: 17.06.-11.08.19 supistettu toiminta

T y ö-  ja  p ä i v ä t o i m i n t a p a l v e l u t

Lestijokilaakson toimintakeskus 24.06.- 04.08.19 suljettu
Perhon toimintakeskus 08.07.-12.08.19 suljettu
Regnbågen 01.07.-05.08.19 suljettu
Toimintakeskus Duuni 24.06.-31.07.19 suljettu
Toimintakeskus Kompassi 24.06.-31.07.19 suljettu
Halsuan työtupa 01.07.-05.08.19 suljettu
EKE-tuote ja Kaustisen toimintakeskus 01.07.-04.08.19 suljettu
Avotyö 01.07.-04.08.19 suljettuTiedotteet