Soiten koronaverkkosivu osoitteessa: korona.soite.fi
Sosiaalipalvelut ➔ Vammaispalvelut ➔

Vammaispalvelutoimisto

Vammaispalveluissa seuraavia muutoksia koronavirustilanteen vuoksi 

Vammaispalveluiden sosiaalityö

Vammaispalvelutoimisto palvelee asiakkaitaan kiireellisissä ja välttämättömissä asiakasasioissa. Asiointia vammaispalvelutoimiston toimipisteessä on rajoitettu, asiointi vain ajanvarauksella. Asiakasneuvontamme palvelee arkisin klo 9-12 välisenä aikana numerossa 040 8042 122. Asiakastyö toteutetaan pääsääntöisesti etäyhteyksiä hyödyntäen.
 
Asiakaskuljetuksissa saattaa esiintyä häiriöitä kuljetusresurssia käytettäessä välttämättömiin, toimintaa turvaaviin lääke-, ruoka ja hoitotarvikekuljetuksiin. Kehotamme asiakkaita liikkumaan vain välttämättömissä tapauksissa kodin ulkopuolella.

Henkilökohtainen apu
• Suosittelemme, että henkilökohtaisen avun saajat rajaisivat henkilökohtaisen avun vapaa-ajan tuntien käytön vain välttämättömään tarpeeseen. Soite suosittelee, että koronavirustartuntaan liittyvän uhan aikana asiakkaat pysyisivät erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan. 
• Pyydämme palveluntuottajia seuraamaan viranomaisten suosituksia koronavirusepidemiaan liittyen. 

Asunnonmuutostyöt
• Yli 70-vuotialle tai riskiryhmiin kuuluville ei pääsääntöisesti tehdä arvioita/kotikäyntejä eikä muutostöitä
• Muutostyön hakijoita ohjataan ensisijaisesti kokeilemaan irrallisia apuvälineitä (wc-korokkeita, ammelautoja, ym.)
• Mikäli viranhaltija arvioi asunnonmuutostyön olevan välttämätön ja kiireellinen, voidaan asunnonmuutostyö tehdä asiakkaan ja palveluntuottajan (yrittäjän) molemminpuolisella suostumuksella

Kehityspoliklinikka
Kehityspoliklinikka palvelee asiakkaitaan kiireellisissä ja välttämättömissä asiakasasioissa. Asiointia kehityspoliklinikan toimipisteessä on rajoitettu. Yhteydenotot kehityspoliklinikan toimipisteeseen puhelimitse, p. 040 653 4521. Asiakastyö toteutetaan pääsääntöisesti etäyhteyksiä hyödyntäen.  

Avohuollon tiimi 
Avohuollon tiimi toteuttaa vain välttämättömät kotikäynnit. Kotikäynnit toteutetaan oireettomille asiakkaille. Palvelun toteutus räätälöidään mahdollisuuksien mukaan korvaavin keinoin esim. kauppakassin tai ateriapalvelun avulla, jotta vältytään turhalta altistumiselta. Osa kotikäynneistä toteutetaan puhelimitse tai videovisit laitteen avulla ja pidämme asiakkaisiin tiiviimmin yhteyttä puhelimitse tai etäkäyntien avulla. 
Lisätietoja palveluesimies Marjo Pollarikoski puh. 040 804 2126 tai vastaava ohjaaja Jonna Hietala, puh. 040 804 2128.

Varhaiskuntoutus osittain supistettu toiminta
Varhaiskuntoutuksen ohjaus tauolla päiväkodeista 13.5. 2020 saakka.  Myös kotona toteuttavaa varhaiskuntoutusohjausta tehdään vain yksilöllisesti tehdyn arvion ja erityisen harkinnan perusteella. Lapsen ja muun perheen on kotikäynnin toteutuessa oltava oireettomia. 
Lisätietoja palveluesimies Marjo Pollarikoski puh. 040 804 2126 tai vastaava ohjaaja Jonna Hietala 040 804 2128.

Asumispalvelut
Asumispalveluiden kaikissa yksiköissä on vierailukielto, joka koskee myös yksiköissä toteutettavaa henkilökohtaista apua.
• Asuvan yksikkö on suljettu 13.5.2020 saakka opetustoiminnan ollessa suljettuna
• Asukkaiden tilapäishoitojaksoja pyydetään perumaan mahdollisuuksien mukaan. 
Tilapäishoitojaksolle ei voida ottaa asukasta, jolla on flunssaoireita tai joka on altistunut koronavirukselle.
Lisätietoja asumispalveluyksiköistä. 

Työ- ja päivätoiminta
Toimintakeskukset on suljettu 16.3.-13.5.2020
o EKE-tuote ja Kaustisen toimintakeskus
o Toimintakeskus Kompassi 
o Regnbågen 
o Halsuan työtupa 
o Lestijokilaakson toimintakeskus 
o Perhon toimintakeskus 

Toimintakeskuksissa järjestetään välttämätön toiminta itsenäisesti kotona asuville asiakkaille tai vanhempien työssäkäynnin vuoksi palveluita tarvitseville. Lisätietoja toimintakeskuksista. 

Green care -toiminta: suljettu

Avotyötoiminta suljettu


---------------------


Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain ja asetuksen tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisesti yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Pitkäaikaisuudella tarkoitetaan vähintään vuoden kestävää haittaa.

Vaikeavammaisuus on käsite, jonka sisältö määrittyy suhteessa vammaisen ihmisen elämäntilanteeseen ja ympäristöön ja merkitsee runsasta avun, palveluiden tai tukitoimien tarvetta. Vaikeavammaisuus määritellään aina suhteessa haettuun palveluun nähden. Ikääntyvien henkilöiden kohdalla vaikeavammaisuus tulee erottaa tavanomaiseksi katsottavasta ikääntymisestä ja tästä aiheutuvista sairauksista tai toimintarajoitteista. Tällaisia ikääntymiseen liittyviä sairauksia ovat ne sairaudet, jotka normaalistikin liittyvät vanhenemiseen ja joita on siis pidettävä tyypillisinä tiettyyn ikään tai elämänvaiheeseen liittyvinä sairauksina tai toimintarajoitteina. Tavanomaisesta ikääntymisestä johtuva sairastaminen ja toimintarajoite eivät kuulu vammaispalvelulain mukaisesti myönnettävien palvelujen ja tukitoimien piiriin.

Vammaispalvelulaki on toissijaislaki. Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestetään silloin, kun vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai etuuksia muun lain nojalla. Vammaispalvelulakiin nähden ensisijaisia lakeja ovat esim. sosiaalihuoltolaki, kansanterveyslaki ja laki omaishoidontuesta sekä vakuutuksia koskeva lainsäädäntö.


Erityinen järjestämisvelvollisuus - subjektiiviset oikeudet

Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat palvelut ja tukitoimet on tarkoitettu vaikeavammaisille henkilöille. Vaikeavammaisuus arvioidaan jokaisen tukimuodon osalta erikseen. Erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia palveluja ja tukitoimia ovat:


Yleinen järjestämisvelvollisuus - määrärahasidonnaiset  palvelut ja tukitoimet

Kaikille vammaisille tarkoitettuja palveluja ja taloudellisia tukitoimia myönnetään talousarvion määrärahojen mukaan:


Linkit:


Palvelujen hakemisen suhteen haku on jatkuva. Palveluja haetaan kirjallisella hakemuksella. Hakemuksen liitteenä tulee olla enintään 1/2 vanha lääkärintodistus, josta ilmenee hakijan vaikeavammaisuus  ja sen vaikutus haettuun palveluun nähden.

Yhteystiedot

Vammaispalvelutoimisto
Rantakatu 16, 67100 Kokkola

Puhelinaika ma-pe klo 9-12
puh. 040 804 2122

Asiakasvastaanotto  ajanvarauksella.

Toimialuejohtaja   
Tanja Witick 

Kehitysvammaisten ja vammaisten asumispalveluiden palvelualuejohtaja
Sari Valkama

Kehitysvammaisten ja vammaisten
työ-  ja päivätoimintapalveluiden
palvelualuejohtaja
Veronica Joskitt

Kehityspoliklinikka ja vammaispalveluiden sosiaalityön palvelualuejohtaja
Miia Luokkanen

Johdon sihteeri
puh. 040 804 5901

Löydät meidät Instagramista: