Sosiaalipalvelut ➔ Kuljetuspalvelut - Matkapalvelukeskus

Soiten Matkapalvelukeskus

Ajankohtaista:

Asiakaskyytien yhdistely on lopetettu toistaiseksi koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.


Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiteen on perustettu kuljetusten hallintaan ja ohjaukseen keskittyvä Matkapalvelukeskus. Matkapalvelukeskus tunnettiin aiemmin nimellä Kyytikeskus. Palvelun tuottaa FCG Torni. 

Soiten Matkapalvelukeskus tarjoaa kehitysvamma- ja vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluita asiakkaille maanantaista sunnuntaihin (myös arkipyhinä) klo 7-18 välisenä aikana. Kuljetukset järjestyvät myös muina aikoina Soiten oman yksikön kautta. Soiten Matkapalvelukeskus yhdistää henkilö- ja pientavaraliikenteen mahdollisuuksien mukaan.

Matkapalvelukeskuksen palvelut ovat nopeasti asiakkaiden saatavilla ja kuljetuksen voi varata myös etukäteen.

Keskuksen myötä Soitelle syntyy aito vaikutusmahdollisuus kuljetuspalveluiden toteuttamiseen sekä mahdollisuus toteuttaa palvelut yhtenäisesti ja kustannustehokkaasti koko toiminta-alueellaan.


Klikkaa kuva suuremmaksi

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

Sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkista joukkoliikennettä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja joille liikkumisen tuki on tarpeen jokapäiväiseen elämään kuuluvien asioiden hoitamiseksi.  

Kuljetuspalvelua voidaan myöntää asiointi- ja virkistysmatkoihin lähinnä ikääntyneille henkilöille, jotka tarvitsevat tukea ikääntymiseen liittyvän toimintakyvyn heikentymisen johdosta.

Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua voidaan myöntää asioimis- ja virkistyskäyttöön. Sairausvakuutuksen piiriin kuuluvia lääkäri- ym. matkoja ei korvata. Asiakas maksaa matkasta julkisen liikenteen taksan mukaisen omavastuuosuuden. Lesti- ja Perhonjokilaaksojen asiakkailla on mahdollisuus käyttää kuntakohtaista reittiliikennettä tarpeen mukaan.

Kuljetuspalvelun myöntämiseksi tarvitaan kuljetuspalveluhakemus sekä lääkärintodistus. Hakemus ja lääkärinlausunto käsitellään pyydettyjen liitteiden saapuessa, viimeistään kolmen kuukauden sisällä.


Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukaan vaikeavammaiselle henkilölle on järjestettävä kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee kuljetuspalvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu kuuluu erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin ja siihen on laissa mainitut edellytykset täyttävällä vaikeavammaisella henkilöllä subjektiivinen oikeus.

Vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluja järjestetään ainoastaan vaikeavammaiselle henkilölle. Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Kuljetuspalvelun tarpeen tulee johtua vammasta tai sairaudesta, joista aiheutuvan haitan tulee olla pitkäaikainen, pääsääntöisesti vähintään yhden (1) vuoden kestävä.

Kuljetuspalvelua ei myönnetä yleensä sairaudesta toipumisen ajaksi tai kuntoutusvaiheeseen. Vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalvelumatkoja ei saa käyttää terveydenhoidon, sairaanhoidon tai kuntoutuksen matkoihin, joiden korvaus perustuu sairasvakuutuslakiin tai henkilö saa niihin korvausta muun lain nojalla. Näitä matkoja ovat esimerkiksi lääkäri-, laboratorio- ja terapiakäynnit, apuvälineiden sovituskäynnit tai lääkärin määräämät tutkimus- ja hoitokäynnit.

Vammaispalvelulaki on toissijaislaki muun lainsäädännön nojalla järjestettäviin palveluihin nähden. Mikäli kuljetuspalvelun tarve johtuu pelkästään ikääntymisestä aiheutuvista toimintarajoituksista, kuljetuspalvelun tarpeeseen tulee vastata sosiaalihuoltolain mukaisella kuljetuspalvelulla, mikäli asiakas täyttää muut Soiten hallituksen määrittämät myöntämisperusteet sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun osalta. Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia voidaan järjestää, jos vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai tukitoimia muun lain nojalla.

Kuljetuspalvelua haetaan kirjallisesti hakemuksella. Hakemuksen liitteeksi tulee aina toimittaa lääkärinlausunto (alle ½ vuotta vanha).

Matkan tilaaminen

Matkat tilataan ympärivuorokautisesti kaikkina viikonpäivinä: 

puhelimitse numerosta:
020 730 0000

Puhelun hinta 0,084 €/min
(sis. alv 24%), joka on  Viestintäviraston määrittelemä laskennallinen perushinta
 
Lisäksi arkipäivisin klo 7-18 aikavälillä:

sähköpostitse:
tilaus@fcg.fi 

tekstiviestillä numerosta:
020 730 0000

Sähköpostilla, tekstiviestillä ja nettisivujen kautta tehdyt tilaukset vahvistetaan joko ilmoitettuun puhelinnumeroon tai sähköpostiosoitteeseen 30 min kuluessa tilauksen teosta.

Yhteystiedot

Yhteydenotot kuljetuspalveluoikeudesta:

Kokkola
Kaija Keski-Rahkonen
puh. 050 345 2334
tai
Pia Sorvisto
puh. 040 806 5150

Kruunupyy
Ellinor Engblom
puh. 040 489 2303

Lestijokilaakso
Anu Jylli
puh. 040 804 2420
tai
Sanna-Kaisa Göös
puh. 040 804 2151

Perhonjokilaakso
Petra Nikula-Valo
puh. 040 804 5420

Vammaispalvelut
(alle 65- vuotiaat):

Vammaispalvelun asiakasneuvonta
puh. 040 804 2122
puhelinaika ma-pe 9-12


Kuljetusasiantuntija Virve Karhu
puh. 044 780 9446

Kela-taksin tilaaminen

Jos sinulla on oikeus Kelan korvaamaan taksimatkaan, tilaa taksi alueellisesta tilausnumerosta: