Työ Soitessa ➔ Tervetuloa työharjoitteluun ➔

Tervetuloa oppimaan Soiteen

Opiskelijaharjoittelu Soiten yksiköissä

Opiskelijaharjoittelut Soiten yksiköissä toteutetaan ennakkovarausten mukaisesti. Harjoittelupaikkojen osalta etusijalla ovat valmistuvat viimeisen lukukauden opiskelijat. Sovittu harjoittelu perutaan toistaiseksi, mikäli harjoitteluun tuleva opiskelija tulee koronaepidemian leviämis- tai kiihtymisvaiheessa olevasta maakunnasta.

Uusia harjoittelupaikkavarauksia ja vierailu- ja tutustumiskäyntejä ei toistaiseksi oteta vastaan. Myöskään kansainvälisten vaihto-ohjelmien kautta tulevia opiskelijoiden harjoitteluja ei sovita Soiten yksiköihin.
 
Mikäli Soiten yksiköiden toimintaa muutetaan epidemiaan liittyvistä syistä, vastaa koulutuksen järjestäjä mahdollisista muutoksista opiskelijan opiskelujärjestelyihin. Koulutuksesta vastaava organisaatio on vastuussa harjoitteluun tulevan perehtymisestä THL:n ajantasaisiin ohjeistuksiin tartunnan ehkäisemiseksi. Harjoittelusta vastaava ohjaaja huolehtii siitä, että opiskelija on tietoinen Soitessa voimassa olevista ohjeista ja rajoitteista.
 
Erityistä huomiota tulee kiinnittää jokaisen henkilökohtaiseen vastuuseen annettujen ohjeiden noudattamiseen. Opiskelijoiden tulee tietoisesti pyrkiä välttämään altistumisriskeiksi tunnistettuja tilanteita (matkustamista korkean riskin alueelle, joukkotapahtumia jne) 1-2 viikkoa ennen harjoittelun alkamista ja harjoittelun aikana.
 
Opiskelijoiden edellytetään käyttävän suu-nenäsuojaa jatkuvasti ruokailutilanteet pois lukien.
 
Mikäli opiskelija epäilee altistuneensa tai tuntee vähäisiäkään hengitystieoireita, tulee hänen välittömästi keskeyttää harjoittelu, hakeutua koronatestaukseen sekä ilmoittaa asiasta harjoittelupaikkaan ja ohjaavalle opettajalle.
 
Opettaja voi toteuttaa harjoittelun ohjausta edellä mainituin ohjeistuksin. Ohjauksen toteuttamista etäyhteyden avulla suositellaan.


Opiskelijaharjoittelu Soitessa

Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä. Soitessa työskentelee noin 3800 eri alan ammattilaista, suurimpina ryhminä hoito- ja sosiaalityön henkilöstö sekä lääkärit. Yksiköt sijaitsevat eri osissa Keski-Pohjanmaan maakuntaa.

Soitessa palvelut yhdistetään asiakas- ja potilaslähtöisellä tavalla, jossa sekä sosiaali- että terveydenhuollon yksiköt toimivat tiiviissä moniammatillisessa yhteistyössä. 

Tavoitteenamme on aito sisällöllinen asiakas- ja potilaslähtöinen palvelujärjestelmä, jossa saadaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä perus- ja erikoispalveluiden raja-aitoja madallettua ja tuotettua palveluita maakuntamme ja lähialueen väestölle entistä saumattomampien palveluketjujen muodossa.

Soite kuntayhtymän tunnuslause on ”Ihminen keskiössä”. Tuon tunnuslauseen ja perusperiaatteen ympärille tiivistyy koko keskipohjalainen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän perusajatus. 

Oppimisympäristöt ovat monipuolisia ja muodostuvat seuraavista toimialueista: terveyden ja sairaanhoidon palvelut, hoito ja hoiva, perheiden palvelut sekä kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut sekä tukipalvelut.

Harjoittelut toteutetaan yhteistyössä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten kanssa. Harjoittelu edellyttää opiskelijalta omatoimisuutta ja aktiivisuutta sekä perehtymistä ennakkoon Soiten organisaatioon ja harjoitteluyksikköön.

Soitessa haluamme kehittää harjoittelujaksojen opetuksen ja ohjauksen laatua. Tätä varten keräämme opiskelijoita palautetta harjoittelujaksoilta. Palautteet käsitellään opiskelijaohjauksen yhteistyöryhmässä.


Harjoitteluun hakeminen

Ennen harjoittelua

Harjoittelun alkaessa ja sen aikana

Harjoittelun päättyessä