Työ Soitessa ➔ Tervetuloa työharjoitteluun ➔

Tervetuloa oppimaan Soiteen

Opiskelijaharjoittelu Soiten yksiköissä - Syksy 2020

päivitetty 6.8.2020

Opiskelijaharjoittelut Soiten yksiköissä toteutetaan syksyllä 2020 ennakkovarausten mukaisesti. Mikäli Soiten yksiköiden toimintaa muutetaan epidemiaan liittyvistä syistä, vastaa koulutuksen järjestäjä mahdollisista muutoksista opiskelijan opiskelujärjestelyihin. Harjoittelupaikkojen osalta etusijalla ovat valmistuvat viimeisen lukukauden opiskelijat.

Erityisestä huomiota tulee kiinnittää jokaisen henkilökohtaiseen vastuuseen annettujen ohjeiden noudattamiseen. Koulutuksesta vastaava organisaatio on vastuussa harjoitteluun tulevan perehtymisestä THL:n ajantasaisiin ohjeistuksiin tartunnan ehkäisemiseksi. Harjoittelusta vastaava ohjaaja huolehtii siitä, että opiskelija on tietoinen Soitessa voimassa olevista ohjeista ja rajoitteista.

Vierailu- ja tutustumiskäyntejä ei toistaiseksi oteta vastaan. Myöskään kansainvälisten vaihto-ohjelmien kautta tulevia opiskelijoiden harjoitteluja ei sovita Soiten yksiköihin syksylle 2020.


Soite työnantajana ei suosittele ulkomaille matkustamista. Jos on matkustanut maissa, joissa tartuntatilanne on yli 8 tapausta / 100 000 edellisen 2 viikon aikana, tulee noudattaa 14 päivän karanteenia. HUOM: mikäli matkustaa ulkomaille, on varauduttava siihen, että matkan aikana tartuntatilanne saattaa muuttua maassa ja kotiin palatessa voidaankin edellyttää 14 päivän karanteenia.


Opiskelijaharjoittelu Soitessa

Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä. Soitessa työskentelee noin 3800 eri alan ammattilaista, suurimpina ryhminä hoito- ja sosiaalityön henkilöstö sekä lääkärit. Yksiköt sijaitsevat eri osissa Keski-Pohjanmaan maakuntaa.

Soitessa palvelut yhdistetään asiakas- ja potilaslähtöisellä tavalla, jossa sekä sosiaali- että terveydenhuollon yksiköt toimivat tiiviissä moniammatillisessa yhteistyössä. 

Tavoitteenamme on aito sisällöllinen asiakas- ja potilaslähtöinen palvelujärjestelmä, jossa saadaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä perus- ja erikoispalveluiden raja-aitoja madallettua ja tuotettua palveluita maakuntamme ja lähialueen väestölle entistä saumattomampien palveluketjujen muodossa.

Soite kuntayhtymän tunnuslause on ”Ihminen keskiössä”. Tuon tunnuslauseen ja perusperiaatteen ympärille tiivistyy koko keskipohjalainen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän perusajatus. 

Oppimisympäristöt ovat monipuolisia ja muodostuvat seuraavista toimialueista: terveyden ja sairaanhoidon palvelut, hoito ja hoiva, perheiden palvelut sekä kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut sekä tukipalvelut.

Harjoittelut toteutetaan yhteistyössä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten kanssa. Harjoittelu edellyttää opiskelijalta omatoimisuutta ja aktiivisuutta sekä perehtymistä ennakkoon Soiten organisaatioon ja harjoitteluyksikköön.

Soitessa haluamme kehittää harjoittelujaksojen opetuksen ja ohjauksen laatua. Tätä varten keräämme opiskelijoita palautetta harjoittelujaksoilta. Palautteet käsitellään opiskelijaohjauksen yhteistyöryhmässä.


Harjoitteluun hakeminen

Ennen harjoittelua

Harjoittelun alkaessa ja sen aikana

Harjoittelun päättyessä