Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalvelut

Soiten perhe- ja sosiaalipalvelut tukevat alueen asukkaita eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa, kuten lasten syntymään ja kasvuun, koulunkäyntiin, vanhemmuuteen, erotilanteisiin, toimeentuloon, maahanmuuttoon sekä senioreiden ja vammaisten henkilöiden palveluihin liittyvissä kysymyksissä.

Pikalinkit asiakasryhmittäin:
Aikuissosiaalipalvelut


Perheiden palvelut
Toimeentulotuki
Lapsiperheiden kotipalvelu
Työttömien palvelut
Perhetyö
Asumisneuvonta
Lastensuojeluilmoitus
Sovittelutoimisto
Lasten päivystys
Senioreiden palvelut


Vammaispalvelut
Kotihoito
Henkilökohtainen apu
Senioreiden terveyspisteet
Päivä- ja työtoiminta
Ennakoivat avopalvelut
Kuljetukset: Soiten Kyytikeskus
Palveluasuminen ja laitoshoitoKehitysvammahuollon erityishuoltopiiri