Hälsotjänster ➔ Hälsostationerna ➔

Hälsostationerna


Soites hälsostationer betjänar invånarna i området i ärenden som gäller primärvård. Vi erbjuder läkar- och sjukskötarmottagningar för att förebygga, konstatera, behandla och följa upp sjukdomar.

Soites hälsostationer delas in i social- och hälsovårdscentraler, social- och hälsovårdsstationer och Soite-punkter.

Social- och hälsovårdscentralerna (sote-central) har det mest omfattande serviceutbudet. Jouren och mottagningarna har centraliserats till social- och hälsovårdscentralerna.

Social- och hälsovårdsstationerna (sote-station) har ett varierande och växlande utbud av hälso- och sjukvård. På stationerna erbjuds expertmottagningar, mottagningar av läkare inom olika specialiteter samt rådgivnings- och socialtjänster.

Soite-punkterna är närservicepunkter med låg tröskel och ett flexibelt serviceutbud.


Elektroniska tjänster

Du kan kontakta mottagningen elektroniskt när det passar dig bäst. Vi svarar på ditt meddelande eller kontaktar dig så snart som möjligt  under tjänstetid.

  1. Logga in på Egenvårdstjänsten. För identifiering behöver du nätbankskoder eller ett mobilcertifikat. Identifieringen sker via nättjänsten Suomi.fi.
  2. Klicka på "Meddelanden" på Egenvårdssidan för att skicka ett meddelande. Första gången du använder systemet ber det om ditt tillstånd för att skicka meddelanden.
  3. Klicka på "Nytt meddelande" och fyll i fälten i den elektroniska blanketten. Om du t.ex. vill skicka ett meddelande till mottagningen i Karleby och inte har en egen utsedd kontaktperson, välj "Karleby mottagning" som mottagare. Om du har en utsedd kontaktperson, välj som mottagare "Utsedd kontaktperson, mottagning".
  4. Skriv meddelandet och skicka det genom att klicka på "Skicka".

Anvisning: Så här skickar du ett meddelande till Soite via Egenvårds-tjänsten.pdf


Till mottagning

Klienterna kommer till mottagningen via tidsbeställning. En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården gör en bedömning av klientens vårdbehov. Hen bokar tid åt klienten antingen till en läkare eller till en skötare. Från tidsbeställningen ges också råd och vårdanvisningar om det inte är nödvändigt att komma till mottagningen. Många ärenden som gäller din hälsa kan skötas smidigt elektroniskt eller per telefon. Då behöver du inte nödvändigtvis alls åka till hälsovårdscentralen.

När du ringer hälsostationens nummer, svarar en yrkesutbildad person. Om alla våra yrkesutbildade är upptagna, kan du lämna en begäran om återuppringning. Vi ringer upp dig så snart som möjligt.

Om din arbetsgivare har ett avtal om sjukvård inom företagshälsovården, ber vi dig i första hand kontakta din företagshälsovård.

Vänligen ta din medicinlista och pappren som är förknippade med uppföljningen av din sjukdom med dig till mottagningsbesöket. Det kan till exempel vara fråga om uppföljningskort för blodtryck,

Via tidsbeställningen till läkarmottagningarna bokas i regel också tid till expertsjukskötarnas mottagningar (diabetesskötare, astmaskötare, hjärtskötare, reumaskötare osv.).

Om symptomen eller sjukdomen inte kräver besök på läkarmottagning, har en sjukskötare/hälsovårdare rätt att skriva en sjukledighet på 1-3 dygn.

Vänligen kontakta i första hand mottagningen i ditt eget område.


Vi finns på Instagram:

Serviceområdeschef för mottagningstjänsterna

Nina Wikström
tfn 040 804 2145