Hälsotjänster ➔ Rådgivningarna ➔

Mödrarådgivningarna

Kontakta rådgivningen när du upptäcker att du är gravid. Det rekommenderas att båda föräldrarna är med under det tidiga rådgivningsbesöket i början av graviditeten.

Målet med mödrarådgivningarnas verksamhet är att trygga den gravida kvinnans och fostrets hälsa och välbefinnande. Dessutom är målet att främja de blivande föräldrarnas och hela familjens hälsa och välbefinnande. Man försöker också främja hälsosamheten och tryggheten i barnets kommande utvecklingsmiljö. Uppmärksamhet fästs vid parrelationen och föräldraskapet. Rådgivningspersonalen stödjer föräldrarna i deras förberedelser inför föräldraskapet och förändringarna som barnet medför samt främjar sunda levnadsvanor. Mödrarådgivningens tjänster är avgiftsfria.

Servicen består av individuella mottagnings- och hembesök samt gruppverksamhet.  I verksamheten ingår också olika intervjuer som avspeglar familjens mående, t.ex. intervjuer kring sinnesstämning, berusningsmedel och familjevåld.  

Under besöken på rådgivningsbyrån följer man hur graviditeten framskrider och vid eventuella problem remitteras mamman till fortsatt vård. För familjerna som väntar barn erbjuds dessutom familjeträning som ordnas mångprofessionellt.

Mamman erbjuds möjlighet att under graviditeten delta i screeningar enligt det nationella screeningsprogrammet. Screeningar kan göras för att upptäcka kromosomavvikelser och andra avvikelser hos fostret. Undersökningarna görs på Mellersta Österbottens centralsjukhus mödrapoliklinik. Undersökningarna är alltid frivilliga.


Familjeträning och förlossningsförberedelse

Syftet med familjeträning och förlossningsförberedelse är att stödja föräldrarna. Stöd ges i fråga om att förbereda sig inför föräldraskapet och för att förlossningen ska gå bra. Den är riktad till familjer som väntar sitt första barn, men även föräldrar som har barn sedan tidigare är välkomna.


Förlossningsförberedelse

Förlossningsförberedelse ordnas i små grupper på Mellersta Österbottens centralsjukhus. Förberedelsen är i första hand avsedd för kvinnor som föder för första gången samt deras stödpersoner. En god tidpunkt för deltagande i förlossningsförberedelse är ungefär efter graviditetsvecka 35. Anmälningen till förlossningsförberedelsen sker elektroniskt.


Målet för förlossningsförberedelsen är att stärka mammans egna resurser och hjälpa henne att förbereda sig inför den kommande förlossningen. På förberedelsen går vi igenom förberedningen inför förlossningen, förlossningens olika skeden samt smärtlindringsalternativen. Under den 2-3 timmar långa förberedelsen bekantar vi oss även med förlossningssalen.Kontaktuppgifter

Rådgivningarnas centraliserade telefontjänst
tfn 06 826 4477
mån-tors kl. 8-13
fre kl. 8-11

Ta kontakt elektroniskt:


Karleby

Mariegatans rådgivning
L2-huset nära centralsjukhuset
Mariegatan 16-20
67200 Karleby neuvola.mariankatu(at)soite.fi  


Storby rådgivning

Broändavägen 12 
67700 Karleby
neuvola.isokyla(at)soite.fi  


Björkhagens rådgivning

Mårdgatan 6
67800 Karleby
neuvola.koivuhaka(at)soite.fi  


Storkisbackens rådgivning

Korpvägen 11 
67100 Karleby neuvola.torkinmaki(at)soite.fi  


Kelviå rådgivning

Kelviåvägen 24
68300 Kelviå
neuvola.kalvia(at)soite.fi


Lochteå rådgivning

Lohtajantie 3 B 
68230 Lochteå
neuvola.lohtaja(at)soite.fi  


Ullava rådgivning

Ullavavägen 701 
68370 Ullava
neuvola.ullava(at)soite.fi


Kaustby - Vetil

Pajala rådgivning
Familjecentret Pajala
Pajalantie 1
69600 Kaustby
neuvola.pajala(at)soite.fi


Halso

Halso rådgivning
Kauppisentie 12
69510 Halso
Rådgivningstjänster erbjuds varannan torsdag.


Perho

Perho rådgivning
Vanhainkodintie 20
69950 Perho
neuvola.perho(at)soite.fi 


Kannus

Kannus rådgivning
Lopotinkatu 2,
69100 Kannus
neuvola.kannus(at)soite.fi 


Lestijärvi

Lestijärvi rådgivning
Niemeläntie 3 A
69440 Lestijärvi
neuvola.lestijarvi(at)soite.fi 


Toholampi

Toholampi rådgivning
Sairaalantie 2
69300 Toholampi
neuvola.toholampi(at)soite.fi


Kronoby

Nedervetil rådgivning

Misterhultvägen 4
68410 Nedervetil

Barnrådgivning
tfn 040 489 2307

Mödrarådgivning
tfn 040 489 2306
telefontid vardagar 10.30-11.30

Vi finns på Instagram: