Hälsotjänster ➔ Förlossningar ➔

Mödrapolikliniken

Mödrapolikliniken är en del av kvinnokliniken och fungerar vardagar som tidsbeställnings- och jourpoliklinik. På polikliniken används modern ultraljudsapparatur för att göra strukturella ultraljudsundersökningar och andra ultraljudsundersökningar av fostret under graviditeten. Till polikliniken remitteras gravida kvinnor för undersökningar och uppföljning om de är i behov av specialsjukvård. Patienter kan remitteras av hälsovårdare och läkare.

På barnmorskepolikliniken som fungerar på mödrapolikliniken vårdas bland annat patienter med förlossningsrädsla. Barnmorskepolikliniken fungerar i samarbete med hemsjukhuset för kvinnor och barn.Kontaktuppgifter

Mödrapolikliniken finns på våning 1 i a-flygeln på MÖCS (guidekarta).


Öppen:
mån-tors kl. 7.30-15.00 och
fre kl. 7.30-14.00


Förfrågningar och reservering av vård
tfn 06 826 4332


Läkarnas konsultationer (hälsocentralläkarna)
tfn 06 826 4332

 

Avdelningsskötare
Jessica Wikblad
tfn 06 826 4466,
040 653 4404

 

Överläkare
Charlotta Frostdahl
tfn 040 653 4313