Hälsotjänster ➔ Klientens och patientens rättigheter ➔

Vård av en minderårig och patientdatan

Vid vården av en minderårig patient ska den minderårigas åsikt beaktas då det är möjligt med hänsyn till åldern och utvecklingsnivån. I lagen har det inte fastställts bestämda åldersgränser, utan beslutet måste alltid fattas fall för fall. Läkaren (eller annan en yrkesutbildad inom hälso- och sjukvården) beslutar om den minderåriga, med hänsyn till åldern och utvecklingsnivån, är kapabel att själv besluta om ifrågavarande vård. Man kan inte söka ändring i det här beslutet. I praktiken ska en patient som fyllt 12 år höras och hans/hennes åsikt ska beaktas. Rätten till självständig beslutsfattning fastställs av den yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården (lagen om patientens ställning och rättigheter, mentalvårdslagen 24§).

En minderårig som är kapabel att själv besluta om sin vård vårdas i samförstånd med honom/henne, och han/hon har även rätt att vägra ta emot vård. En minderårig som är kapabel att bestämma själv, beslutar även om utlämnandet av ifrågavarande patientuppgifter och kan förbjuda utlämnandet av uppgifter till sina vårdnadshavare (men kan inte förbjuda en barnskyddsanmälan).

Om en minderårig med hänsyn till åldern och utvecklingsnivån inte är kapabel att besluta om sin vård, ska han/hon vårdas i samförstånd med föräldrarna eller vårdnadshavaren. Då har föräldrarna rätt att få barnets patientuppgifter.

Från och med oktober 2016 har föräldrarna kunnat i se sitt under 10 år gamla barns patientuppgifter som antecknats efter 1.8.2016 i Oma Kanta-tjänsten. Även den minderåriga själv ser sina egna hälsouppgifter och elektroniska recept som lagrats i tjänsten efter 1.8.2016 om han/hon har egna bankkoder, ett mobilcertifikat eller ett elektroniskt ID-kort som krävs för identifiering.

Föräldrarna eller vårdnadshavaren har inte rätt att förbjuda nödvändig vård som ges vid fara för den minderårigas liv eller hälsa (lagen om patientens ställning och rättigheter 9 § 3). På basis av detta får föräldern eller vårdnadshavaren inte heller förbjuda utlämnandet av barnets patientuppgifter från det nationella Patientdataarkivet.