Socialservice ➔ Vuxensocialarbete och utkomststöd ➔

Boenderådgivning

Boenderådgivningen är en tjänst som erbjuds av Karleby Soite och Kokkolan Talohoito.


Syftet med boenderådgivningen är:

 • att främja invånarnas välbefinnande och trivsamheten i omgivningen
 • att förhindra vräkning genom tidigt ingripande i fråga om obetalda hyror och störande livsföring
 • att utreda orsaker till invånarnas problem med boende och hänvisa till service
 • att ge rådgivning i frågor gällande boende och livshantering
 • att utveckla samarbetet med invånarna
 • att fungera i samarbete mellan invånarna, fastighetsbolaget och olika myndigheter


Boenderådgivningen är avsedd för personer som bor i Kokkolan Vuokra-Asunnot Oy:s och Karleby stads hyresbostäder.


Områdesgårdskarl

 • arbetar i Lumikko-kvarteret, Ekorrgatan 4-6
 • är med i invånarnas vardag
 • hjälper invånarna i små och stora frågor gällande boende
 • ansvarar tillsammans med invånarna för gårdens skötsel och trivsamhet
 • ordnar olika slags verksamhet tillsammans med invånarna
 • är anträffbar i Lumikko-kvarterets klubbrum Ekorrgatan 6 B

Kontaktuppgifter

Boenderådgivare
Kullberg Irene
Björkhagens servicecenter
Mårdgatan 6, 67800 Karleby
tfn 044 780 9973

Områdesgårdskarl
Bo-Göran Heinola
Ekorrgatan 6B, 67800 Karleby
tfn 044 780 9961

Vi finns på Instagram: