Egenvård inom hälsotjänster

Till egenvårdstjänsten hör det följande:

 • dina tidsbeställningar till Soites enheter
 • huvuddiagnos och bestående diagnos
 • läkemedelsordinationer
 • vaccinationsuppgifter
 • antikoagulationsbehandling (t.ex. Marevan)
 • ändring och kontrollering av egna uppgifter
 • elektroniska blanketter för patientuppgifter

Du kan uträtta ärenden elektroniskt:






Tidsbeställning till laboratoriet 

Du kan beställa tid till laboratoriet vid Mellersta Österbottens centralsjukhus elektroniskt. För laboratorieundersökningar krävs alltid remiss.


Avbokning av polikliniktid vid centralsjukhuset  

Vid förhinder kan du avboka en åt dig reserverad polikliniktid vid Mellersta Österbottens centralsjukhus elektroniskt.


För att en avbokad tid ska kunna användas av en annan patient, bör tiden avbokas genast när ett förhinder uppkommer.  Detta bör göras senast en vardag före den reserverade tiden.

Läs mera




Omapalvelu inom socialtjänster

Du kan sköta ärenden i socialtjänster elektroniskt via applikationen Omapalvelu:

 • du ser dina ansökningar och beslut
 • du ser begäran om tilläggsuppgifter och kan svara på dem
 • du kan komplettera din ansökan genom att tillägga bilagor
 • du kan ändra och kontrollera dina kontaktuppgifter

Meddela om din oro

Du kan meddela om din oro gällande ett barn, en vuxen eller en äldre person elektroniskt via vårt system. Därifrån förmedlas ditt meddelande direkt till Soites socialjour.

Be om hjälp för familjen 

Du kan använda den elektroniska Hjälp-knappen för att be servicehandledningen för barnfamiljer om hjälp. En yrkesutbildad person inom socialvården kontaktar dig då inom 1-3 vardagar.


Förlossnings-förberedelse

Tidsbokning för förlossningsförberedelse eller en virtuell rundtur på förlossningsavdelningen.

Via den elektroniska tidsbokningen kan en gravid mamma anmäla sig antingen till en virtuell rundtur eller till förlossningsförberedelse.





Bildtelefontjänst

Med hjälp av en bildtelefontjänst kan vi vara i kontakt med våra klienter via video. Vi kommer separat överens om detta med klienten. Förbindelsen kan testas på förhand på sidan för bildtelefontjänster.

BuddyCare

Med BuddyCare-applikationen kan man följa upp en patient, hen får  anvisningar till sin smarttelefon och kan kommunicera med yrkesutbildade personer i Soite. BuddyCare används vid gastroenterologiska polikliniken och i uppföljning av coronaviruspatienter som är i hemisolering.




Mina Kanta-sidor

På Mina Kanta-sidorna

 • kan du se dina egna hälsouppgifter
 • kan du se dina recept
 • kan du begära att få ett recept förnyat
 • kan du  spara din donationsvilja och ditt vårdtestamente

Hälsobyn

Hälsobyn är en digital nättjänst inom specialsjukvården som sakkunniga har utvecklat tillsammans med patienter.

Hälsobyn erbjuder information och stöd för alla; vård för patienter och arbetsredskap för yrkesutbildade. Hälsobyn består av virtuella hus för olika livssituationer och symtom.

Hälsobyns digitala vårdvägar tas i bruk i Soite stegvist. På Min vårdväg hittar du de vårdvägar som öppnats för dig samt alla öppna egenvårdsprogram.

Terveyskirjasto

Terveyskirjasto gör att tillförlitlig, oberoende och uppdaterad information om hälsa och sjukdomar är tillgänglig för finländare.

Artiklarna och anvisningarna i Terveyskirjasto är utarbetade av sakkunniga och baserar sig på nationella vårdrekommendationer.


Blanketter

I blankettbanken finns sådana blanketter från olika verksamhetsfält i Soite som du kan fylla i på datorn och printa ut.

Suomi.fi-meddelanden i bruk

Soite har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden i en del av sina tjänster. En klient kan ge sitt samtycke i Suomi.fi till att ta emot meddelanden elektroniskt. Då styrs myndighetsmeddelanden till klientens meddelanden i webbtjänsten Suomi.fi i stället för att bli skickade per post.

Till Suomi.fi-meddelanden har kopplats ärenden som är förknippade med servicesedlar, köptjänster och dokumentförvaltning.



Övriga elektroniska tjänster

I Soite används också följande elektroniska tjänster:


Påminnelse per textmeddelande

En påminnelse skickas per textmeddelande inom en del av munhälsovårdens, röntgenverksamhetens, seniorrådgivningens, ingreppsenhetens, läkarmottagningarnas och preventivrådgivningarnas tidsbeställning i Soite. Påminnelsetjänsten har tagits i bruk i ovannämnda enheter till vissa delar i Karleby, Kronoby och i älvdalarna.

Klienten får en påminnelse om en kommande beställd tid som ett textmeddelande.

Påminnelsen i form av textmeddelande skickas tre dygn före den beställda mottagningstiden till telefonnumret som Soite har i klientuppgifterna. Det är inte möjligt att svara på textmeddelandet!

Om du behöver byta eller avboka en tid som reserverats för dig, ta omedelbart kontakt. Kontakta din egen rådgivning om du är rådgivningens klient eller munhälsovårdens tidsbeställning om du är munhälsovårdens klient. Om du behöver ändra en tid till läkarmottagning kan du ringa skötaren i ditt eget vårdteam. Angående ändringar i röntgenverksamhetens och ingreppsenheternas tidsbeställningar, ring det telefonnummer som meddelats för enheten.


Elektroniska patientanvisningar

En del av våra patientanvisningar finns i elektronisk form på våra webbsidor: patientanvisningar


Elektroniska tjänster för seniorer

Hemvården i Soite använder virtuella bildtelefontjänster. De virtuella omsorgstjänsterna innebär att en senior och en yrkesutbildad person har en bild- och ljudförbindelse via en pekplatta. Via denna videoförbindelse kan klienten få handledning i sysslor som hen kan göra med hjälp av instruktioner. Det kan bland annat vara fråga om att ta mediciner, att värma upp mat och att injicera insulin.

Hemvården i Soite använder läkemedelsautomater som hjälper hemvårdens klienter att ta sina mediciner vid rätt tidpunkt enligt läkarordination.

Det elektroniska feedbacksystemet

Inom Soite används ett elektroniskt feedbacksystem. Via den kan du ge allmän respons eller respons gällande din vård i våra enheter. Det är också möjligt att göra en elektronisk anmälan om en farlig incident. Läs mer på vår feedbacksida.