Preventivrådgivningens tidsbeställning

Soite har tagit i bruk elektronisk tidsbeställning till preventivrådgivningen. Via det elektroniska uträttandet av ärenden kan du beställa tid till preventivrådgivningen för:

  • påbörjande av användningen av preventivmedel
  • byte av preventivmedel eller
  • kontrollbesök.

Via tjänsten kan du välja tid till hälsovårdaren i ditt eget område.

Identifieringen i tjänsten sker med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat, dvs. mobil-ID. Beskriv vid behov orsaken till besöket kort i svarsfältet "Bokning/ytterligare information".

Alla tider som beställts till rådgivningen kan ses elektroniskt, och du kan ändra eller avboka återkommande kontrolltider 24 timmar före mottagningstiden.


Till tjänsten

Du kan också beställa tid till preventivrådgivningen i ditt eget område per telefon.

Läkartiderna beställs per telefon eller i samband med besöket hos hälsovårdaren.


Tidsbeställning till preventivrådgivning