Hälsotjänster ➔ Rådgivningarna ➔

Preventivrådgivningarna

Preventivrådgivningarna har som uppgift att upprätthålla och främja sexuell hälsa och välbefinnande samt att förebygga könssjukdomar och icke-önskade graviditeter. De tjänster preventivrådgivningen erbjuder är avsedda för alla som behöver tjänster. Besöken på rådgivningen är avgiftsfria och konfidentiella.

För en icke-avbokad tid hos preventivrådgivningens läkare tas ut en klientavgift av 15 år fyllda klienter. Tiden bör avbokas två dygn på förhand.

Studerande som inte är från Karleby får preventivrådgivningstjänster också inom den egna studerandehälsovården.


Preventivrådgivning

Preventivrådgivning är avsedd för personer som behöver förhindra graviditet. Målet är att hitta det ändamålsenliga och lämpliga preventivmedlet för varje individ och par. Preventivrådgivning ges i fråga om val av preventivmedel, användning av preventivmedel och uppföljning av användningen. Före mottagningen är det bra att fundera på vad man önskar sig av preventivmedlet. Det lönar sig också att bekanta sig med de olika alternativen.


Avgiftsfria preventivmedel för under 25-åringar

Soite erbjuder under 25 år gamla personer i Soites område avgiftsfria preventivmedel. Ungdomar kan få avgiftsfria preventivmedel från Soites preventivrådgivningar och studerandehälsovården. Tid till preventivrådgivningen kan bokas elektroniskt. Till avgiftsfria preventivmedel hör hormonella preventivpiller, preventivringar, spiraler, implantat och kondomer. Tillsammans med en expert väljer den unga det preventivmedel som passar hen bäst.

I och med att ungdomar erbjuds avgiftsfria preventivmedel kommer de till uppföljning hos experter. Samtidigt satsar man på att främja deras hälsa. Vid sidan om avgiftsfria preventivmedel erbjuds ungdomar evidensbaserad sexualrådgivning. Sexualrådgivning ges förutom på preventivrådgivningar också inom skol- och studerandehälsovården.

 

Screeningsundersökningar av cancer i livmoderhalsen - massundersökningar i form av papa-prov

Massundersökningar görs på rådgivningar i det egna området. Kallelse sänds hem till kvinnor som är i den åldern att de omfattas av screening. Även undersökningsresultaten sänds hem. Undersökningen är avgiftsfri för klienten.

Klienter kan själv ändra eller avboka massundersökningstiden på internet enligt anvisningen i kallelsen.

Läs mera: Massundersökningar.


Tidsbeställning till preventivrådgivning

Soite har tagit i bruk elektronisk tidsbeställning till preventivrådgivning. Soites preventivrådgivningstjänster är endast avsedda för invånare i Soites område samt för klienter hos studerandehälsovården. Personer från andra orter bör göra en skriftlig anmälan om byte av vårdställe (Anmälan om val av hälsostation). Alternativ kan de skicka en vårdplan som utarbetats på hemorten till det nya vårdstället innan hen uträttar ärenden vid rådgivningen.

Via elektroniskt uträttande av ärenden kan du beställa tid till preventivrådgivningen för:

  • att påbörja användning av preventivmedel
  • byte av preventivmedel
  • kontrollbesök
  • för papa-provtagning ifall en hälsovårdare eller läkare rekommenderat provtagning för dig

Via tjänsten kan du välja tid till en hälsovårdare i ditt eget område.

Identifiering i tjänsten sker med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat, dvs. mobil-ID. Beskriv vid behov kort orsaken till besöket i svarsfältet "Bokning/ytterligare information".

Alla tider som beställts till rådgivningen kan ses elektroniskt, och du kan ändra eller avboka återkommande kontrolltider 24 timmar före mottagningstiden.


 

Du kan också beställa tid till en preventivrådgivning i ditt eget område per telefon om

  • du behöver beställa tid för att lägga in, byta eller ta bort en spiral. Tid för att lägga in en spiral kan inte beställas elektroniskt eftersom det är fråga om en läkartid.
  • du behöver betjäning på något annat språk än finska eller svenska
  • du inte vill uträtta ärenden elektroniskt eller du har problem med att logga in dig på tjänsten.

Läkartider beställs per telefon eller i samband med ett besök hos en hälsovårdare.


Mer information

Preventivmedel - Kvinnohuset

Sexuell hälsa - Kvinnohuset

Befolkningsförbundet

Tidsbeställning till preventivrådgivning
Kontaktuppgifter

Rådgivningarnas centraliserade telefontjänst
tfn 06 826 4477
mån-tors kl. 8-13
fre kl. 8-11

Ta kontakt elektroniskt:


Karleby

Storkisbackens preventivrådgivning
Korpvägen 11
67100 Karleby
neuvola.torkinmaki(at)soite.fi


Kelviå preventivrådgivning
Kelviåvägen 24
68300 Kelviå
neuvola.kalvia(at)soite.fi


Lochteå preventivrådgivning
Lohtajantie 3 B
68230 Lochteå
neuvola.lohtaja(at)soite.fi 


Kaustby - Vetil 

Pajala rådgivning
Familjecentret Pajala

Pajalantie 1
69600 Kaustby
neuvola.pajala(at)soite.fi


Halso

Halso rådgivning
Kauppisentie 12
69510 Halso
Rådgivningstjänster erbjuds varannan torsdag.


Perho

Perho preventivrådgivning
Vanhainkodintie 20
69950 Perho
neuvola.perho(at)soite.fi


Kannus

Kannus preventivrådgivning
Lopotinkatu 2
69100 Kannus
neuvola.kannus(at)soite.fi


Lestijärvi

Lestijärvi preventivrådgivning
Niemeläntie 3 A
69440 Lestijärvi
neuvola.lestijarvi(at)soite.fi      


Toholampi

Toholampi preventivrådgivning
Sairaalantie 2
69300 Toholampi
neuvola.toholampi(at)soite.fi


Kronoby

Kronoby preventivrådgivning
Säbråvägen 1
68500 Kronoby
Tfn 040 489 2306       
Telefontid 10.30-11.30

Terjärv preventivrådgivning
Hörbyvägen 2
68700 Terjärv
Tfn 040 489 2306                             
Telefontid 10.30-11.30

Nedervetil
preventiv
rådgivning
Misterhultvägen 4
68410 Nedervetil
Tfn 040 489 2306                               
telefontid 10.30-11.30             


Vi finns på Instagram: