Socialservice ➔ Handikapptjänster ➔

EKE-tuote i Kaustby

Arbetsverksamhet erbjuds för cirka 30 klienter: för klienter inom rehabiliterande arbetsverksamhet, för personer med bristfällig arbetsförmåga och för personer som genomgår mentalvårdsrehabilitering. Vi samarbetar även med kriminalvården.

Då EKE-tuote startade sin verksamhet valde man modigt tryckeribranschen som verksamhetsform, och under de senaste 30 åren har vi fått bestående kunder för våra tryckeriprodukter. Att göra riktigt tryckeriarbete inklusive efterbehandling är motiverande för klienterna och kräver stor noggrannhet. Hos oss är det viktigt att samarbeta, så att vi kan hålla de leveranstidtabeller vi har kommit överens om. Tryckeriets personal består av en ansvarig handledare, en handledare och av en servicehandledare.

För personer som genomgår mentalvårdsrehabilitering har vi en egen underleverantörsenhet. För närvarande är vi underleverantör för sex företag. För klienterna är det viktigt att hålla fast vid dygnsrytmen samt att få stöd av en social grupp som uppmuntrar till deltagande. Handledaren ansvarar för gruppen med personer som genomgår mentalvårdsrehabilitering.

Klientens totala välbefinnande är viktig, och vi förverkligar klientens rehabiliterings- och aktiveringsplan i praktiken med klienten. Vi samarbetar med den psykiatriska regionpolikliniken, socialväsendet, en psykolog, hälso- och sjukvårdens olika enheter samt arbetskraftsförvaltningen. Dessutom erbjuder vi elever på flera läroanstalter möjlighet för inlärning i arbetet och för att bekanta sig med arbetslivet.

Verksamhetscentret i Kaustby

Butiken är öppen vardagar kl. 8-15.30. Kom gärna och bekanta dig med butiken!

Verksamhetscentret har erbjudit arbete och verksamhet för utvecklingsstörda fr.o.m. år 1987.

Verksamhetscentret finns i Kaustby i samma utrymmen som EKE-tuote. För närvarande är det 23 utvecklingsstörda personer i åldern 20-55 som deltar i arbets- och dagverksamheten. Klientens arbetsverksamhet på verksamhetscentret styrs av en serviceplan som görs tillsammans med handikappservicens socialarbete, de närstående och klienten. Serviceplanen förverkligas tillsammans med klienten och handledarna på verksamhetscentret eller inom öppet arbete.

På verksamhetscentret arbetar två handledare samt på deltid en handledare för öppet arbete. Klienten kan även ha en personlig assistent som stöd i arbets- och dagverksamheten.

På verksamhetscentret görs kort, presentartiklar, olika prydnadsföremål och beställningsarbeten till försäljning. Dessutom gör klienterna underleverantörsarbete. Det öppna arbetet är en del av arbetsverksamheten för verksamhetscentrets klienter. För närvarande gör klienterna öppet arbete bl.a. i butiken, på kommunhuset, på hälsovårdscentralen, på servicehuset samt med gårdskarlen. Som motvikt mot arbetet motionerar man mångsidigt, sjunger, besöker biblioteket och deltar i evenemang i området.Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Einontie 3
69600 Kaustby
Kartan

tfn 040 804 5872
paino(at)kaustinen.fi

Serviceförman
Tuula Hanhisalo

tfn 040 804 5871

Servicehandledare
Päivi Torppa

tfn 040 804 5870

Arbetsledare
Kirsti Pekkarinen
tfn 040 804 5872

Underleverantörshandledare
Irja Kaunisto

tfn 040 804 5873

Handledare
Pirkko Salo
tfn 040 804 5875

Verksamhetscentret

Handledare
Anne Högnabba
tfn 040 804 5846

Handledare
Pirkko Salo
tfn 040 804 5875

Handledare
Marja Tainio

tfn 040 804 5874