Socialservice ➔ Handikapptjänster ➔

EKE-tuote i Kaustby

Arbetsverksamhet erbjuds för cirka 30 klienter: för klienter inom rehabiliterande arbetsverksamhet, för partiellt arbetsföra personer och för personer som genomgår mentalvårdsrehabilitering. Vi samarbetar också med kriminalvården.

Då EKE-tuote startade sin verksamhet valde man modigt tryckeribranschen som verksamhetsform, och under de senaste 30 åren har vi fått bestående kunder för våra tryckeriprodukter. Att göra riktigt tryckeriarbete inklusive efterbehandling är motiverande för klienterna och kräver stor noggrannhet. Hos oss är det viktigt att samarbeta, så att vi kan hålla de leveranstider vi har kommit överens om. Tryckeriets personal består av en ansvarig handledare, en handledare och en servicehandledare.

Vi har en egen underleverantörsenhet för personer som genomgår mentalvårdsrehabilitering. För närvarande är vi underleverantör för sex företag. För klienterna är det viktigt att hålla fast vid dygnsrytmen samt att få stöd av en social grupp som uppmuntrar till delaktighet. En handledare ansvarar för gruppen med personer som genomgår mentalvårdsrehabilitering.

Klientens totala välbefinnande är viktig, och vi förverkligar klientens rehabiliterings- och aktiveringsplan i praktiken tillsammans med klienten. Vi samarbetar med den psykiatriska regionpolikliniken, socialväsendet, en psykolog, hälso- och sjukvårdens olika enheter samt arbetskraftsförvaltningen. Dessutom erbjuder vi elever vid flera läroanstalter möjlighet till inlärning i arbetet och till att bekanta sig med arbetslivet.

Plan för egenkontroll för EKE-tuote och verksamhetscentret i Kaustby

Verksamhetscentret i Kaustby

Butiken är öppen vardagar kl. 8-15.30. Kom gärna och bekanta dig med den!

Verksamhetscentret har erbjudit arbete och verksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning från år 1987.

Verksamhetscentret är beläget i Kaustby i samma utrymmen som EKE-tuote. För närvarande är det 23 personer med intellektuell funktionsnedsättning i åldern 20-55 som deltar i arbets- och dagverksamhet. Klientens arbetsverksamhet vid verksamhetscentret styrs av en serviceplan som görs upp tillsammans med handikappservicens socialarbete, närstående och klienten. Serviceplanen förverkligas tillsammans med klienten och handledarna, antingen vid verksamhetscentret eller inom öppet arbete.

Vid verksamhetscentret arbetar två handledare samt på deltid en handledare för öppet arbete. Klienten kan även ha en personlig assistent som stöd i arbets- och dagverksamheten.

Vid verksamhetscentret tillverkas kort, presentartiklar, olika prydnadsföremål och beställningsarbeten för försäljning. Dessutom gör klienterna underleverantörsarbete. Det öppna arbetet är en del av arbetsverksamheten för verksamhetscentrets klienter. För närvarande gör klienterna öppet arbete bland annat i butiken, vid kommungården, vid hälsovårdscentralen, vid servicehuset samt tillsammans med gårdskarlen. Som motvikt till arbetet motionerar man mångsidigt, sjunger, besöker biblioteket och deltar i evenemang i området.

Årsklocka för verksamhetscentret i KaustbyKontaktuppgifter

Besöksadress:

Einontie 3
69600 Kaustby
Kartan

tfn 040 804 5872
paino(at)kaustinen.fi

Tf serviceförman
Heidi Nürnberger
tfn 040 804 5871


Vikarie för ansvarig handledare
Lea Annala
tfn 040 804 4870

Servicehandledare
Päivi Torppa
tfn 040 804 5870

Arbetsledare
Kirsti Pekkarinen
tfn 040 804 5872

Underleverantörs-
handledare
Irja Kaunisto
tfn 040 804 5873

Handledare
Pirkko Salo
tfn 040 804 5875

Verksamhetscentret

Handledare
Anne Högnabba
tfn 040 804 5846

Handledare
Pirkko Salo
tfn 040 804 5875

Handledare
Marja Tainio
tfn 040 804 5874