Före praktik

Efter val av praktikplats skickar en studerande på andra stadiet sin inlärningsportfölj per e-post till studerandekoordinatorn eller enhetens chef på sin kommande praktikplats. Utbildningsavtalet undertecknas för Soites del av enhetens chef eller studerandekoordinator.
En yrkeshögskolestuderande gör sin inlärningsportfölj i reserveringssystemet Jobiili i samband med reservering av praktikplats. I sin inlärningsportfölj beskriver studeranden kort sin studiebakgrund, målen för den nuvarande studieperioden och praktikperioden samt egna personliga inlärningsmål. I inlärningsportföljen ska också studerandens kontaktuppgifter, praktikplats och praktiktid samt den handledande lärarens kontaktuppgifter vara tydligt angivna.

Studerandens minneslista

  1. Bekanta dig med organisationen Soite www.soite.fi.
  2. Kontrollera praktikplatsens kontaktuppgifter. 
  3. Se till att uppgifterna i din portfölj är à jour.
  4. Kom överens med studerandekoordinatorn om tidpunkten för när praktiken inleds. 
  5. Var beredd på att visa upp ditt intyg på praktikplatsen.
  6. Genomför följande webbkurs och webbtentamen före praktikperioden: Dataskyddets ABC för personalen inom den offentliga förvaltningen. Visa upp intyget för att du genomfört denna kurs på praktikplatsen.
  7. Var beredd på att underteckna Soites sekretess- och användarförbindelse.
  8. Bekanta dig med Soites anvisning Anvisningar för handledd praktik för studerande inom social- och hälsovårdsbranschen.
  9. Kontrollera att de nödvändiga vaccinationerna är giltiga.