Hälsotjänster ➔ Poliklinikerna och ingreppsenheterna ➔

Fysiatriska polikliniken

På fysiatriska polikliniken diagnostiseras sjukdomar i stöd- och rörelseorganen samt erbjuds behandling och rehabilitering för personer med sådan sjukdom. På polikliniken ordnas yrkesövergripande ryggrehabiliteringsperioder enligt fysiaterns bedömning. Patienterna är personer som inte har tillräcklig hjälp av primärvårdens rehabiliteringstjänster eller för vilka FPA:s rehabiliteringstjänster inte är ett ändamålsenligt alternativ.

Patienterna kommer till enheten med remiss från en läkare från specialsjukvården, hälsovårdscentralen, företagshälsovården eller från privata mottagningar.

Klienten kan fylla i en blankett för förhandsuppgifter på förhand och ta den med sig till mottagningen. (Blanketter > Hälsotjänster > Blankett för förhandsuppgifter: läkarmottagning (Fysiatri och rehabiliteringsundersökning))

Kontaktuppgifter

Mellersta Österbottens centralsjukhus
Mariegatan 16-20,
67200 Karleby
e-flygeln, 0 vån. (guidekarta)

Kansliet

Avdelningssekreterare
tfn 040 653 4254

Telefontid: 
mån-fre 9-11 och 12-14


Överläkare
Katri Koivisto