Soite ➔ Utvecklingsverksamhet ➔

Green care för personer med intellektuell funktionsnedsättning

- Personer med intellektuell funktionsnedsättning med i att utveckla Green care-tjänster till en del av dag- och arbetsverksamheten


Soite är delgenomförare i projektet Personer med intellektuell funktionsnedsättning med i att utveckla Green care-tjänster till en del av dag- och arbetsverksamheten. Administreringen av projektet sköts av yrkeshögskolan Centria.

I projektet utvecklas en modell för samverkan där klienterna utvecklar innehåll i vardagens verksamhet med Green care-metoder. Klienterna gör detta tillsammans med handledare och samarbetsnätverk . Målet är att öka klienternas delaktighet, välfärd och funktionsförmåga. Green care-metoder ska göras till en del av verksamhetskulturen och serviceurvalet inom dag- och arbetsverksamheten inom Soites omsorg om utvecklingshämmade.

Projektet genomförs i Mellersta Österbottens landskap under perioden 21.8.2018 - 31.12.2020.

Kontaktuppgifter

Projektarbetare i Soite: 
Pirkko Kola
tfn 040 804 3696

Projektchef för projektet i Centria:
Anu Kamau
tfn 040 624 7952
anu.kamau(at)centria.fi