Socialservice ➔ Handikapptjänster ➔

Kontaktuppgifter

Handikapptjänsterna
Strandgatan 16, 67100 Karleby

Telefontid mån-fre kl.  9-12, tfn 040 804 2122

Klientmottagning genom tidsbeställning.

Omapalvelu

Via den elektroniska Omapalvelu-applikationen kan du ansöka om:
  • hemservice för barnfamiljer
  • kompletterande eller förebyggande utkomststöd
  • tjänster som är i enlighet med handikappservicelagen
  • stöd för närståendevård
  • tjänster för seniorer: ändringsarbete i bostad och tjänster som stöder rörelseförmågan

till tjänsten