Hälsotjänster ➔ Hälsostationerna ➔

Halso, Kaustby, Vetil

Vid Tunkkari hälsovårdscentral fungerar läkarmottagning för invånarna i Halso, Kaustby och Vetil kommun. Vid Tunkkari hälsovårdscentral får du hjälp med dina hälsoproblem genom att kontakta oss per telefon, tfn  040 804 5000. Många ärenden som gäller din hälsa kan skötas smidigt per telefon. Då behöver du inte nödvändigtvis alls åka till hälsovårdscentralen. En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården gör en bedömning av vårdbehovet och klientens vård inleds på basis av den.

När du ringer hälsostationens nummer, svarar en yrkesutbildad person. Om alla våra yrkesutbildade personer är upptagna, kan du lämna en begäran om återuppringning. Vi ringer upp dig så snart som möjligt.

Om din arbetsgivare har ett avtal om sjukvård inom företagshälsovården, ber vi dig i första hand kontakta din företagshälsovård.


Avbokning av tid

Du bör avboka din tid så snart som möjligt efter att du fått förhinder eller senast dagen före din mottagningstid. I annat fall tas det ut en bötesavgift. Du kan avboka din tid genom att ringa hälsostationens telefonnummer under öppettiden. Alternativt kan du skicka ett sms vilken tid på dygnet som helst till numret 040 804 5090. I sms:et bör du meddela ditt namn och tiden som du avbokar. Det är inte möjligt att ringa numret som är avsett för sms.
Öppettider

Måndag - fredag
kl. 08.00-16.00


Halso:

Sjukvårdarens morgonmottagning enligt tidsbeställning onsdagar kl. 8.00-10.00. Tidsbeställning via Tunkkari hälsovårdscentrals nummer:
tfn 040 804 5000.

Kontaktuppgifter

Tunkkari hälsovårdscentral
Mäntöläntie 2
69730 Tunkkari

tfn  040 804 5000

Du kan lämna en begäran om återuppringning vardagar från kl. 8.00.

fax 06 862 1225


Laboratoriet, provtagning:

Nordlab


Om du behöver brådskande vård vardagar kl. 16-08 eller under ett veckoslut eller på en söckenhelg kontakta (dygnet runt) samjouren vid centralsjukhuset.
I nödfall ring 112.

Egenvårdstjänsten


Socialarbetaren

tfn 040 804 5105


Serviceområdeschef för mottagningstjänsterna
Annika Mäki-Asiala  
tfn 040 804 2145


Förnya ett recept

Om du behöver förnya ett recept kan du göra det smidigt via nätet på www.kanta.fi