Ansökan om praktikplats

Andra stadiets läroanstalter reserverar praktikplatser för sina studerande via läraren eller av enheternas studerandekoordinatorer eller chefer. Mellersta Österbottens utbildningskoncern skickar bekräftade placeringslistor två gånger per år. De skickas före utgången av april när det gäller höstterminen och före utgången av oktober när det gäller vårterminen.

När det gäller yrkeshögskolestuderandena tar man stegvis i bruk Jobiili som är ett elektroniska system för reservering av praktikplats. Via Jobiili reserverar studerandena självständigt praktikplats till det ställe de valt. Det finns separata anvisningar för användningen av Jobiili (www.jobiili.fi). De praktikplatser som inte finns i Jobiili reserveras via en lärare.

Val och ändringar

En studerande som kommer på praktik informeras om valet två veckor före praktikperioden. De som reserverat praktikplats via Jobiili får ett välkomstbrev två veckor innan praktikperioden inleds. Ändringar i fråga om överenskomna praktikperioder ska göras senast en vecka före praktikperioden, gärna skriftligt. Ändringar och avbokningar ska göras via enhetens studerandekoordinator eller chef.