Socialservice ➔ Seniorernas tjänster ➔

Furuåsen

Furuåsens verksamhetscenter erbjuder serviceboende med heldygnsomsorg samt anstaltsvård för äldre.

Enheterna inom serviceboende med heldygnsomsorg:

  • Avdelning Toivontupa (22 platser) och
  • Avdelning Adalmiina (22 platser) är allmänna enheter för äldre vars funktionsförmåga är nedsatt och som behöver hjälp och omvårdnad dygnet runt
  • Avdelning Artunpirtti (10 platser) är en enhet för äldre som behöver psykogeriatrisk vård och omvårdnad

Enheterna som erbjuder anstaltsvård:

  • Honkavire (14 platser)
  • Avdelning Ventus 2 (14 platser)
  • Avdelning Ventus 3 (14 platser), tvåspråkig

Vårdavdelningarna är avsedda för äldre som behöver mycket hjälp och omvårdnad och vars funktionsförmåga är avsevärt nedsatt.

  • Vaiho är en avdelning för bedömning, omsorg och fortsatt vård för äldre och erbjuder kortvarig vård.

Vi erbjuder hemlikt boende och anstaltsvård för äldre karlebybor.

Vårdarbetet baserar sig på ett rehabiliterande arbetssätt och en vård- och serviceplan som baserar sig på en individuell bedömning av funktionsförmågan. Till personalen hör sjukskötare, närvårdare, primärskötare, mentalvårdare, hemvårdare, vårdbiträden, en byråföreståndare, sysselsättningsledare och konditionsskötare.

Man ansöker om plats inom serviceboende och anstaltsvård med en ansökningsblankett. Ansökningarna behandlas i SAS-arbetsgruppen (från finskans Selvitä, Arvioi, Sijoita, dvs. utred, bedöm och placera).


Avgifter

Avgifterna vid servicehuset består av hyra, en avgift för vård och omvårdnad, måltids-, grund- och tvättserviceavgifter samt en avgift för ett paket med bastillbehör. Alternativt kan en klient ordna tvättservicen själv och själv skaffa tillbehören som hör till paketet. Dessutom betalar en klient själv för sina läkemedel, övriga hälso- och sjukvårdskostnader samt klädes- och andra utgifter. En klient ska också ha egna sängkläder och linne. Klienter har möjlighet att ansöka om vårdbidrag och bostadsbidrag hos FPA och om färdtjänster hos social- och hälsoväsendet.

För anstaltsvård tas ut en månadsavgift som baserar sig på lagen, och avgiftens storlek beror på klientens betalningsförmåga. I avgiften ingår baskläder för den äldre, mat, läkemedel samt vård och omvårdnad.

Vaiho-avdelningen

VAIHO = från finskans "vanhusten arviointi, hoiva- ja jatkohoitoyksikkö", dvs. avdelning för bedömning, omsorg och fortsatt vård.

Vaiho-avdelningen är en avdelning med 17 vårdplatser som erbjuder kortvarig vård. Målet är att stödja den äldre så att hen klarar sig hemma. Kortvarig vård används huvudsakligen för närståendevårdarnas lagstadgade ledigheter samt för bedömning av klienternas funktionsförmåga enligt beslut av SAS-arbetsgruppen.

För intervallvård tas ut avgifter för korttidsvård. I priset ingår mat, grundläkemedel, läkartjänster och vård.


Länkar:

Furuåsens plan för egenkontroll (på finska)Kontaktuppgifter

Furuåsens verksamhetscenter
Sjukhusgatan 2 A, 67100 Karleby

Byrå

Byråföreståndare Pirjo Peltokangas 

tfn 040 488 2962

Serviceboende med heldygnsomsorg  
Serviceförman Petra Lågland
tfn 044 780 9473, mån-fre kl. 8-16


Avdelningarna inom serviceboende med heldygnsomsorg

Adalmiina
tfn 040 806 5266

Artunpirtti
tfn 040 806 5080

Toivontupa
tfn 044 780 9589


Anstaltsvård
Serviceförman Maria Sorvisto
tfn 040 489 2183, mån-fre kl. 7-15


Avdelningarna inom anstaltsvård

Honkavire
tfn 040 806 5079

Vaiho
tfn 040 488 2798 
Sjukskötare, tfn 044 780 9054


Ventus 2

tfn 044 780 9108 

Ventus 3
tfn 040 489 2238


Fysioterapeut
Juha-Matti Kaunisto 
tfn 040 806 5978  


Konditionsskötare
Riitta Roine
tfn 040 806 5468

Sysselsättningsledare
Janette Kotanen och Satu Wikman
tfn 044 780 9546


Köket
tfn 044 780 9151    


Serviceområdeschef för
serviceboende och anstaltsvård
Minna Mäkitalo-Rauma
tfn 044 780 9103