Hälsotjänster ➔ Poliklinikerna och ingreppsenheterna ➔

Polikliniken för hudsjukdomar

På polikliniken för hudsjukdomar behandlas hudsjukdomar vars diagnos är sällsynt eller oklar samt omfattande eller svårbehandlade eksem som kräver specialkunnande. Tidsreservering görs på polikliniken på basis av remiss och mottagningstiden meddelas till patienten vanligtvis per brev. Om situationen kräver brådskande vård hänvisas patienten till samjouren där en läkare ordnar akut vård och bedömer behovet av remiss till en specialist i hudsjukdomar. Patienter med ett brådskande vårdbehov kommer till polikliniken för hudsjukdomar inom 1-3 veckor.

Patienter kommer till polikliniken för hudsjukdomar med remiss från en läkare inom primärvården. Det görs tidsreservering utifrån remissen och mottagningstiden meddelas per brev. Brådskande patienter hänvisas till samjouren.

Enligt nivåstruktureringen av vården hör det följande till hudpolikliniken:

 • hudsjukdomar vars diagnos är ovanlig eller oklar
 • omfattande eller svårbehandlade eksem som kräver specialkunnande

Till vår verksamhet hör dessutom de nödvändiga:
 • allergitesterna
 • undersökningar vid misstanke om yrkeshudsjukdom
 • ljusbehandlingar
 • ingrepp, bland annat provtagning från hudförändringar, eksem och tumörer    
 • frysbehandlingar
 • diagnostisering och behandling av hudtumörer/cancer
 • handledning i fråga om behandling av eksem och vården hemma
 • utredning av orsaken till långvariga sår samt handledning i fråga om behandlingen
 • undersökningar av huden, bland annat dermatoskopi och undersökning med mikroskop
 • hyposensibilisering
 • digital uppföljning av födelsemärke


Kontaktuppgifter

PolikIiniken för hudsjukdomar finns på MÖCS andra våning, i m-flygeln, uppför den sista trappan i huvudkorridoren, bredvid hissen (guidekarta)


Kansliet

Avdelningssekreterare
tfn 06 826 4530
telefontid
:
mån-tors kl. 9-11 och 12-14
fre kl. 9-11 och 12-13


Ärenden som har att göra med vården:
sjukskötare
tfn 06 826 4534
telefontid:
mån-tors kl. 14-14.45


Avdelningsskötare
Raija Lammi
tfn 06 826 4279


Ansvarsområdeschef, överläkare
Renata Kaminska


Fax: (06) 826 4887