Hälsotjänster ➔ Poliklinikerna och ingreppsenheterna ➔

Infektionspolikliniken

På infektionspolikliniken genomförs undersökning, vård och uppföljning för infektionspatienter som behöver specialsjukvård. Infektionsläkaren har mottagning på polikliniken två dagar per vecka.

Kontaktuppgifter

Infektionspolikliniken finns på MÖCS inremedicinska poliklinik på första våningen i c-flygeln, mittemot röntgen (guidekarta).


Öppen:

mån- tors kl. 8-16
fre kl. 8-14


Sjukskötare
tfn 06 826 4560
Telefontid
mån, tis och tors kl. 14-15

Du kan också lämna en begäran om återuppringning. Vi ringer dig senast följande vardag.


Överläkare i infektionssjukdomar 
Marko Rahkonen


Specialläkare i inre medicin
Arto Nieminen