Hälsotjänster ➔ Massundersökningar

Massundersökningar

Massundersökningarna är en del av den förebyggande hälsovården. I enlighet med det nationella screeningsprogrammet ordnas årligen screeningar som förebygger cancer i livmoderhalsen, bröstcancerscreeningar och screeningar av tarmcancer.


Papa-prov som massundersökningar

Massundersökningar för screening av cancer i livmoderhalsen görs enligt åldersgrupp för 30-, 35-, 40-, 45-, 50-, 55- och 60-åringarna. Den personliga kallelsen och undersökningsresultatet sänd hem till dem som varit på undersökning. Screeningsproven tas på familjeplaneringsrådgivningarna.

Klienterna kan själv byta eller annullera tiden via internet enligt anvisningarna i kallelsen. I samband med papa-provet ges handledning för hur man själv kan undersöka sina bröst. Ändring och annullering av papa-provtagning

Undersökningsresultaten är klara cirka 8 veckor efter att provet tagits och resultatet sänds hem till klienten. Undersökningen är avgiftsfri för klienten. Enligt forskning är screeningar ett effektivt sätt att undvika cancer i livmoderhalsen. Vi hoppas att så många som möjligt deltar i screeningar.

Bröstcancerscreening, dvs. mammografiscreening

Bröstcancerscreeningar genomförs vartannat år för kvinnor i åldern 50-69. Det skickas en personlig kallelse till screeningsundersökningen och i kallelsen finns även anvisningar för hur undersökningstiden kan ändras. Undersökningsbesöket är avgiftsfritt för deltagaren.

Screening av tarmcancer

Screeningen av tarmcancer baserar sig på ett avföringsprov som patienten tar själv hemma. Screeningen är avgiftsfri och patienten får en personlig kallelse till den. Med kallelsen får mottagaren ett test och anvisningar för testet samt anvisningar för hur provet skickas för undersökning.

Screeningscentret tar emot provet, tolkar testerna och skickar svaret per brev. De personer i vars avföringsprov det hittas blod hänvisas till hälsovårdscentralen för fortsatta undersökningar. Som fortsatt undersökning görs en fullständig endoskopisk undersökning av tarmarna (kolonoskopi). Om det upptäcks dolt blod i avföringen är orsaken till det oftast hemorrojder, inflammation i tarmen eller godartade polyper.

Till screeningen kallas 60-69 -åriga män och kvinnor. Birkalands Cancerförening fungerar som nationell screeningscentral. Screeningen baserar sig på ett befolkningsbaserat program och man kan inte själv anmäla sig till den. Screeningsundersökningarna upprepas vartannat år.


Länkar


Preventivrådgivningarna


Unilabs

Köpcentret Kallestorg
Långbrogatan 15
67100 Karleby
Tfn 06 824 1650