Soite ➔ Offentlig upphandling

Offentlig upphandling

Vid upphandling handlar Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite i enlighet med grunderna för kvalitet, lönsamhet, ändamålsenlighet och laglighet. Upphandlingen baserar sig på planenlighet och förutsägbarhet.

Upphandlingen görs i första hand centraliserat. Vid upphandling iakttas konkurrensutsättningsskyldigheten i enlighet med lagen om offentlig upphandling (1397/2016) och Soites egen upphandlingsinstruktion. Med centraliserad upphandling eftersträvas funktionell kostnadseffektivitet samt även prisfördelar. Soites upphandlings- och logistiktjänst ansvarar även för utvecklandet av samkommunens upphandlingsverksamhet.

Utöver Soites egna konkurrensutsättningar utnyttjas samupphandling med Mellersta Österbottens anskaffningsring och Norra Finlands specialupptagningsområde. Soite är dessutom med i flera upphandlingsavtal som konkurrensutsatts av KL Kuntahankinnat Oy. I fråga om landskapets anskaffningsring fungerar Soite som samupphandlingsenhet.

Alla upphandlingar inom Soite som är i enlighet med lagen om offentlig upphandling publiceras i Hilma. Upphandlingar som överskrider EU-tröskelvärdet publiceras också på sidan  Tarjouspalvelu.fi.

Kontaktuppgifter

Upphandlingsbyrån
hankinnat@soite.fi

Upphandlingssekreterare
Satu Vanhala
tfn 0400 145 537

Upphandlingssekreterare
Johanna Ojanperä
tfn 040 653 4446

Upphandlingssekreterare
Johanna Kipponen
tfn 040 653 4384

Upphandlingssekreterare
Susanna Leino
tfn 040 804 3666

Transportexpert
Virve Karhu
tfn 044 780 9446

Upphandlingschef
Antti Tieva
tfn 040 488 2850