Soite ➔ Offentlig upphandling

Offentlig upphandling

Vid upphandling har Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite som principer kvalitet, ekonomi, ändamålsenlighet och laglighet. Upphandlingarna görs planenligt och förutsägbart.

Upphandlingarna görs i första hand centraliserat. Vid upphandling iakttas skyldigheten att konkurrensutsätta i enlighet med lagen om offentlig upphandling (1397/2016) samt Soites egen upphandlingsinstruktion. Med centraliserad upphandling eftersträvas funktionell kostnadseffektivitet samt prisfördelar. Soites upphandlings- och logistiktjänst ansvarar även för utvecklande av samkommunens upphandlingsverksamhet.

Utöver Soites egna konkurrensutsättningar utnyttjas samupphandling med Mellersta Österbottens upphandlingsring och Norra Finlands specialupptagningsområde. Soite är dessutom med i flera upphandlingsavtal som konkurrensutsatts av KL Kuntahankinnat Oy. Soite fungerar som inköpscentral i fråga om landskapets upphandlingsring.

Alla Soites andbudsförfrågningar som är i enlighet med lagen om offentlig upphandling publiceras i Hilma. Upphandlingar som överskrider EU-tröskelvärdet publiceras också på sidan  Tarjouspalvelu.fi.

Kontaktuppgifter

Upphandlingsbyrån
hankinnat@soite.fi

Upphandlingssekreterare
Satu Vanhala
tfn 0400 145 537

Upphandlingssekreterare
Johanna Ojanperä
tfn 040 653 4446

Upphandlingssekreterare
Johanna Kipponen
tfn 040 653 4384

Upphandlingssekreterare
Susanna Leino
tfn 040 804 3666

Transportexpert
Virve Karhu
tfn 044 780 9446

Upphandlingschef
Antti Tieva
tfn 040 488 2850