Socialservice ➔ Vuxensocialarbete och utkomststöd ➔

Kaikukortti 

Är du kulturintresserad?

Alla har rätt till kultur, men alla har inte råd att köpa biljetter till exempel till muséer, teaterföreställningar eller konserter. Som en lösning på detta har man tagit i bruk Kaikukortet.


Vad är Kaikukortet?

Med Kaikukortet kan du skaffa gratis inträdesbiljetter exempelvis till festivaler, teaterföreställningar och konserter. Kortet är personligt, kostar ingenting, och är giltigt i ett år från och med den dagen du får kortet.


Vem kan få ett Kaikukort?

Du kan få kortet om:

 • du som klient använder tjänster vid en sådan enhet i Soite som är med i Kaikukortsverksamheten. Ett krav är att du på grund av en trängd ekonomisk situation inte har råd att köpa inträdesbiljetter
 • du är minst 16 år


Var du kan skaffa ett Kaikukort


Var du kan använda Kaikukortet?

Med kortet kan du skaffa biljett till många kulturella besöksmål i Mellersta Österbotten och i Kronoby. Det är t.ex. fråga om muséer, teaterföreställningar, festivaler och konserter. I nätverket för kortet ingår sammanlagt 30 kulturella besöksmål och en stor del av deras utbud. Med kortet kan du även delta i en stor del av kurserna vid Karlebynejdens institut och vid Perhonjokilaakson kansalaisopisto.


Alla kulturella besöksmål som är med i Kaikukortsnätverket informerar på sina webbplatser om evenemang och föreställningar du kan använda kortet vid. Du kan också ringa det kulturella besöksmålet och fråga om utbudet för personer som har kortet.


Hur skaffar du inträdesbiljett eller kursplats med Kaikukortet?

Med kortet kan du skaffa biljett till kulturella besöksmål från besöksmålets egen biljettförsäljning. Var beredd på att visa upp ditt kort och ange numret på kortet när du skaffar biljetten. Du kan inte skaffa biljetter i webbutiker med kortet.


Om du köper biljett via en kommersiell biljettförmedlare så som Lippupiste måste du betala en serviceavgift trots att själva biljetten är avgiftsfri. Du kan oftast också få en biljett direkt från kulturobjektet, och då tillkommer ingen serviceavgift.


Om du vill delta i kurser vid  Karlebynejdens institut eller Perhonjokilaakson kansalaisopisto, anmäl dig på förhand på vanligt sätt. Meddela dessutom numret på ditt kort per telefon till institutets kansli.


Antalet Kaikukort-biljetter och Kaikukort-kursplatser kan vara begränsat.


Ta med dig Kaikukortet

Ta med dig ditt kort när du går till ett kulturevenemang eller en kurs. Personalen kan be att få se ditt kort och identitetsbevis.


Biljetter också för barn

Om du har barn under 16 år kan du med kortet skaffa biljetter till dem när ni går tillsammans på ett evenemang. Med kortet kan du också skaffa gratis biljetter till dina barnbarn när ni går tillsammans på ett evenemang.


Kaikukortet för organisationer

Olika social- och hälsovårdsenheter som delar ut kortet har även själva ett kort till sitt förfogande. En anställd kan med organisationens kort skaffa en gratisbiljett åt sig själv när hen ordnar ett smågruppsbesök för en eller flera personer som har ett Kaikukort. Dessutom kan en anställd använda organisationens kort för att skaffa gratisbiljett för ett smågruppsbesök åt sig själv och sina under 16 år gamla klienter som är i en svår ekonomisk situation när hen ordnar ett smågruppsbesök. Under 16 år gamla klienter kan inte få egna kort eftersom åldersgränsen för kortet är 16 år.


Kortet för organisationer kan inte användas till kursutbudet vid instituten. 


Om du vill delta i ett evenemang i en smågrupp eller på tu man hand med en anställd vid en organisation som delar ut kortet, fråga om hen kan komma med dig.


Gratisbiljett för assistent

En följeslagare, ledsagare eller assistent till en klient som använder kortet får en gratisbiljett. Det gäller t.ex. assistenter till rörelsehindrade personer, ledsagare för synskadade personer och handledare för personer med utvecklingsstörning. En tolk kan vara exempelvis en teckenspråkstolk, skrivtolk eller taltolk.


Innehavaren av kortet skaffar inträdesbiljett till sin assistent eller tolk samtidigt som hen skaffar sin egen biljett.


En kulturkompis som sällskap

Vill du ha sällskap eller stöd på ett kulturbesök? Du kan be en frivillig kulturkompis göra dig sällskap..

Gör så här:

Kontakta:
Ystävätoimisto
tfn 0400 442 953
ystava.kokkola@gmail.com
Vagnkarlsvägen 4B (SPR Kirppis)
67100 Karleby


Berätta vilket evenemang du vill gå på eller be om tips på evenemang. En koordinator letar efter en frivillig kulturkompis och bokar biljetterna för er. Den frivilliga kulturkompisens biljett är gratis. Kulturkompisen ringer dig så att ni kan komma överens om var och när ni träffas. 


Kaikukortet nationellt

Målet med Kaikukortsverksamheten är att göra det lättare för personer i en svår ekonomisk situation att njuta av konst och kultur. Ytterligare information om Kaikukortet nationellt


Med kortet kan du också ta del av kulturutbudet på andra orter som har Kaikukortet i bruk

Kaikukortet är i bruk på flera orter i Finland och deras kulturutbud ingår i kortets utbud. Du kan bekanta dig med kulturutbudet på andra orter närmare på webbplatsen Kultur för alla.

Kontaktuppgifter

Välfärdskoordinator
Henri Nevalainen henri.nevalainen@soite.fi
tfn 040 804 2205

Kaikukortets kulturella besöksmål:

 • Karleby:
  Sampo Purontaus, sampo.purontaus@kokkola.fi
  tfn 044 780 9264
 • Kannus:
  Anja Takkunen, anja.takkunen@kannus.fi
  tfn 040 359 3504
 • Kaustby:
  Mailis Tastula, mailis.tastula@kaustinen.fi
  tfn 050 443 6877
 • Toholampi:
  Tarja Kalander, tarja.kalander@toholampi.fi
  tfn 040 150 5232
 • Vetil:
  Antti Tattari, antti.tattari@veteli.fi
  tfn 050 579 0102
 • Halso:
  Timo Marjusaari, halsua4h@halsua.fi
  tfn 040 718 3688
 • Lestijärvi:
  Niina Tiala, niina.tiala@lestijarvi.fi
  tfn 050 443 7023
 • Kronoby:
  Hanna Aarnio, hanna.aarnio@kronoby.fi
  tfn 040 867 9739
 • Perho:
  Jaakko Kinnunen, jaakko.kinnunen@perho.com
  tfn  040 528 9971