Socialservice ➔ Vuxensocialarbete och utkomststöd ➔

Kaikukortti 

Är du kulturintresserad?

Alla har rätt till kultur, men alla har inte råd att köpa biljetter till exempel till muséer, teaterföreställningar eller konserter. Som en lösning på detta har man tagit i bruk Kaikukortet.


Vad är Kaikukortet?

Med Kaikukortet kan du skaffa gratis inträdesbiljetter exempelvis till festivaler, teaterföreställningar eller konserter. Kortet är personligt, kostar ingenting, och är giltigt i ett år inräknat dagen då du får kortet.


Vem kan få ett Kaikukort?

Du kan få kortet om:

 • du som klient använder tjänster vid en sådan enhet i Soite som är med i Kaikukortsverksamheten och du på grund av en trängd ekonomisk situation inte har råd att köpa inträdesbiljetter
 • du är minst 16 år


Var du kan skaffa ett Kaikukort

 • Enheter som finns med på listan delar ut kortet i Mellersta Österbotten och Kronoby
 •  Du får kortet om du är klient vid något av dessa verksamhetsställen
 •  Be personalen om ett eget kort. Det krävs inga särskilda redogörelser för dina inkomster för att du ska få kortet.


Var du kan använda Kaikukortet

Med kortet kan du skaffa biljett till många kulturella besöksmål inom Mellersta Österbotten och Kronobys område, så som muséer, teaterföreställningar, festivaler och konserter. I nätverket för kortet ingår sammanlagt 20 kulturella besöksmål och en stor del av deras utbud. Med kortet kan du även delta i en stor del av kurserna vid Karlebynejdens institut och Perhonjokilaakson kansalaisopisto.

Alla kulturella besöksmål som är med i Kaikukortsnätverket informerar på sina webbplatser vilka evenemang eller föreställningar du kan använda kortet för. Du kan även ringa till det kulturella besöksmålet och fråga om utbudet för personer som har kortet.


Hur du skaffar inträdesbiljett eller kursplats med Kaikukortet

Med kortet kan du skaffa biljett till kulturella besöksmål från besöksmålets egen biljettförsäljning. Var beredd på att visa upp ditt kort och ange numret på kortet när du skaffar biljetten. Du kan inte skaffa biljetter i webbutiker med kortet.

Om du köper biljetten via en kommersiell biljettförmedlare så som Lippupiste måste du betala en serviceavgift, trots att själva biljetten är avgiftsfri. Du kan oftast också få en biljett direkt från kulturobjektet, och då tillkommer ingen serviceavgift.

Om du vill delta i kurser som  Karlebynejdens institut eller Perhonjokilaakson kansalaisopisto ordnar ska du anmäla dig på förhand på vanligt sätt och dessutom meddela numret på ditt kort per telefon till institutets kansli.
Antalet Kaikukort-biljetter och Kaikukort-kursplatser kan vara begränsat.


Ta med dig Kaikukortet

Ta med dig ditt kort då du går till ett kulturevenemang eller en kurs. Personalen kan be att få se ditt kort och identitetsbevis.


Biljetter också för barn

Om du har barn under 16 år i familjen kan du med kortet skaffa biljetter också till dem då ni går tillsammans på ett evenemang. Med kortet kan du också skaffa gratis biljetter till dina barnbarn då ni går tillsammans på ett evenemang.


Kaikukortet för organisationer

Olika social- och hälsovårdsenheter som delar ut kortet har även själva ett kort till sitt förfogande. En anställd kan med kortet för organisationen skaffa en gratisbiljett till sig själv när den anställda ordnar ett smågruppsbesök för en eller flera klienter som har ett Kaikukort. Dessutom kan de anställda använda kortet för organisationer för att skaffa gratisbiljett åt sig själv och sina klienter under 16 år som är i en svår ekonomisk situation när hen ordnar smågruppsbesök för dem. Klienter under 16 år kan inte få egna kortet, eftersom åldersgränsen för kortet är 16 år.

Kortet för organisationer kan inte användas till kursutbudet vid instituten.
Om du är intresserad av att delta i ett evenemang tillsammans med en smågrupp eller på tu man hand med en anställd lönar det sig att fråga en anställd vid en organisation som delar ut kortet om hen kan följa med dig till ett kulturevenemang.


Gratis biljett för assistent

Följeslagaren, ledsagaren eller assistenten till en klient som använder kortet får en gratisbiljett. Det kan till exempel gälla assistenten till en rörelsehindrad person, ledsagaren för en synskadad eller handledaren för en person med utvecklingsstörning. En tolk kan vara exempelvis en teckenspråkstolk, skrivtolk eller taltolk.
Innehavaren av kortet skaffar inträdesbiljett till sin assistent eller tolk samtidigt som hen skaffar sin egen biljett.


En kulturkompis som sällskap

Vill du ha sällskap eller stöd på ett kulturbesök? Du kan be en frivillig kulturkompis göra dig sällskap..

Gör så här:

Kontakta Ystävätoimisto
tfn 0400 442953

ystava.kokkola@gmail.com
Vagnkarlsvägen 4B (SPR Kirppis)
67100 Karleby


Berätta vilket evenemang du vill gå på eller be om tips på evenemang. En koordinator söker en frivillig kulturkompis och bokar biljetterna för er. Kulturkompisens biljett är gratis. Kulturkompisen ringer dig så att ni kan komma överens om var och när ni träffas. 


Kaikukortet nationellt

Målet med Kaikukortsverksamheten är att göra det lättare för personer i en svår ekonomisk situation att njuta av konst och kultur. Ytterligare information om Kaikukortet nationellt


Med kortet kan du också ta del av kulturutbudet på andra Kaikukortsorter

Kaikukortet är i bruk på flera orter i Finland, och deras kulturutbud ingår i kortets utbud. Du kan bekanta dig med kulturutbudet för kortet på andra orter närmare på webbplatsen Kultur för alla.

Kontaktuppgifter

Välfärdskoordinator
Henri Nevalainen henri.nevalainen@soite.fi
tfn 040 804 2205

Kaikukortets kulturella besöksmål:

 • Karleby:
  Sampo Purontaus, sampo.purontaus@kokkola.fi
  tfn 044 780 9264
 • Kannus:
  Anja Takkunen, anja.takkunen@kannus.fi
  tfn 040 359 3504
 • Kaustby:
  Mailis Tastula, mailis.tastula@kaustinen.fi
  tfn 050 443 6877
 • Toholampi:
  Tarja Kalander, tarja.kalander@toholampi.fi
  tfn 040 150 5232
 • Vetil:
  Antti Tattari, antti.tattari@veteli.fi
  tfn 050 579 0102
 • Halso:
  Timo Marjusaari, halsua4h@halsua.fi
  tfn 040 718 3688
 • Lestijärvi:
  Niina Tiala, niina.tiala@lestijarvi.fi
  tfn 050 443 7023
 • Kronoby:
  Hanna Lindholm, hanna.lindholm@kronoby.fi
  tfn 040 867 9739
 • Perho:
  Arto Marjala, arto.marjala@perho.com
  tfn  040 528 9971