Hälsotjänster ➔ Patientguide till MÖCS ➔

Mellersta Österbottens centralsjukhus

Mellersta Österbottens centralsjukhus (MÖCS) är en del av Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite. Vid MÖCS vårdas årligen ca 42 000 patienter och hos oss arbetar i medeltal 1 300 sakkunniga från olika yrkesgrupper.

Mellersta Österbottens centralsjukhus är det närmaste jourhavande sjukhuset för ca 200 000 invånare.Specialiteterna och vårdplatserna vid Mellersta Österbottens centralsjukhus

AvdelningSpecialitet
Vårdplatser
Avdelning 1 för barn och ungaBarnsjukdomar12
KvinnoklinikenKvinnosjukdomar och förlossningar28
Kirurgiska avdelningen 7Kirurgi28
Kirurgiska avdelningen 10Kirurgi28
Inremedicinska avdelningen 8Inre medicin22
Inremedicinska avdelningen 9Inre medicin20
Avdelningen för neurologi och krävande rehabiliteringNeurologi27
Barnpsykiatriska avdelningen 14Psykiatri8
Vuxenpsykiatriska avdelningen 15Psykiatri16
Vuxenpsykiatriska avdelningen 16Psykiatri16
Ungdomspsykiatriska avdelningen 17Psykiatri7

Sammanlagt212
Intensivvård
4
Intensivvård för barn
4
CCUInre medicin4
HjärtundersökningsenhetenInre medicin3
Sammanlagt15
Vårdplatser sammanlagt
227