Hälsotjänster ➔ Poliklinikerna och ingreppsenheterna ➔

Behandling av kronisk smärta

Vi behandlar långvarig, kronisk smärta enligt nivåstruktureringen av vården. Vid långvarig smärta är det fråga om en situation där smärttillståndet har undersökts och en bedömning har gjorts angående eventuella botande ingrepp. Om orsaken till smärtan kan behandlas, sker behandlingen inom ifrågavarande specialitet.

Vid långvarig smärta är smärtans karaktär kronisk och dess mekanismer samt smärtbehandlingens mål och planer är både branschövergripande och individuella. Långvarig smärtbehandling genomförs på ett yrkesövergripande sätt under patientens individuella smärtrehabiliteringsperiod. Under perioden kartlägger ett yrkesövergripande team patientens situation så fullständigt som möjligt. Teamet försöker dessutom handleda och hjälpa patienten mot bättre hälsa och livskvalitet trots smärtan. Perioden innefattar besök hos smärtskötare och fysioterapeut. Beroende på den individuella situationen och behovet besöker patienten också en socialarbetare, smärtpsykolog och rehabiliteringshandledare. Av perioden görs en yrkesövergripande sammanfattning inklusive situationsbedömning och plan både till den remitterande läkaren och till patienten. För smärtrehabiliteringsperioden krävs remiss från en läkare. Dessutom ska den remitterande enheten göra en omfattande intervju och samla fullständiga patientuppgifter.

Enligt nationella vårdrekommendationer är det i första hand primärvården, t.ex. hälsovårdscentralen eller företagshälsovården, som ansvarar för behandling av långvarig smärta. Om den behandlande läkaren har frågor om läkemedelsbehandlingen av smärta kan hen antingen konsultera en läkare som är insatt i smärtbehandling. Hen kan göra det per telefon eller som papperskonsultation.

Expertgruppen för smärtlindring som består av läkare från flera olika specialiteter samlas regelbundet för att diskutera de mest krävande långvariga smärttillstånden. På dessa möten kan t.ex. möjligheterna till inträngande metoder eller krävande anstaltsrehabilitering vid långvarig smärta bedömas.

Akut smärta och cancersmärta behandlas på anestesikliniken. Se operations- och anestesiavdelningens sidor.


Kontaktuppgifter

Behandling av kronisk smärta ges i fysiatrins och rehabiliteringens utrymmen på våning 0 i e-flygeln på centralsjukhuset (guidekarta).

 

Avdelningssekreteraren
tfn 040 653 4254

Telefontid: 
mån-fre 9-11 och 12-14


fax 06 826 4657