Karleby mottagning

På Karleby mottagning ges rådgivning gällande hälsa och sjukdom, görs bedömning av vårdbehov och ges tid till läkar- och skötarmottagning under öppettiderna.

Man avstår från teamen som baserat sig på områdena i Karleby (team 1-4). I fortsättningen styrs patienter till mottagningarna enligt hur brådskande vårdbehovet är (läs mera i meddelandet). På basis av hur brådskande symtomet är får patienten en tid antingen till den brådskande mottagningen, mottagningen eller till Min Soite-mottagning.

En yrkesutbildad inom hälso- och sjukvården gör en bedömning av vårdbehovet och på basis av bedömningen styrs patienten till rätt vård. Patienten kan också själv göra en bedömning av vårdbehovet i den elektroniska applikationen Symtomhjälp, som styr patienten till rätt mottagning.

Om arbetsgivaren har avtal om sjukvård inom företagshälsovården, ber vi patienten att i första hand kontakta sin företagshälsovård.

Brådskande mottagning

Brådskande patienter styrs till den brådskande mottagningen (eller jouren). Vid denna mottagning ges brådskande vård åt sådana som behöver det, men ändå inte åt jourpatienter. Vid den brådskande mottagningen har en sjukskötare ansvaret och hen konsulterar en läkare vid behov.

Åt patienterna vid den brådskande mottagningen ges en riktgivande tid. Mottagningstiden ges till samma dag eller till om senast 1-3 dagar.

Mottagning

Till mottagningen styrs patienter vilkas symtom inte kräver brådskande vård inom 1-3 dagar. Patienterna får en mottagningstid inom 1-3 veckor. Mottagningstider ges till både läkare och sjukskötare.

Min Soite-mottagning

Tjänsten Min Soite-mottagning erbjuds patienter som har folksjukdomar eller som behöver mottagningstjänster ofta. För en patient inom Min Soite-mottagning uppgörs en vårdplan och åt patienten kan enligt behov ordnas regelbundna tider t.ex. med 1-2 veckors mellanrum. På så sätt får de yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården och teamen en helhetsbild och ansvar för patientens vårdstig.

Min Soite-mottagning erbjuds t.ex. av expertsjukskötarna (diabetesskötarna, hjärtskötarna, reumaskötarna, andningsskötarna osv.) Patienterna kan söka sig direkt till Min Soite-mottagning, dvs. patienten kommer lättare och snabbare till vård.

Hälsostationens mottagningsutrymmen

Hälsostationens utrymmen förändras till att motsvara reformen. Den brådskande mottagningen koncentreras till hälsostationens vänstra gavel. Tjänsterna inom mottagning och Min Soite-mottagning finns vid hälsostationens högra gavel. Patienterna uppmanas gå in genom hälsostationens B-dörr (Mariegatan 28). I hälsostationens aula kan man fråga av/uträtta ärenden hos en sjukskötare.


ÖPPETHåLLNINGSTIDER

Måndag - torsdag 8.00-16.00
Fredag 8.00-14.00

Tidsbeställningar och förfrågningar
mån-tors 8.00-15.00
fre 8.00-14.00


Vardagar kl. 16-08 samt under veckosluten och söckenhelgerna (24 h)
kontakta centralsjukhusets Samjour.