Hälsotjänster ➔ Skolhälsovård ➔

Kronoby skolhälsovård 

Lågstadier:

Centralskolan, Kronobyvägen 4, 68500 Kronoby
Tfn 050 329 9473 Storbacka Helena
förnamn.efternamn(at)soite.fi

Nedervetil skola, Tastvägen 30, 68410 Nedervetil
Tfn 050 329 9473 Storbacka Helena
förnamn.efternamn(at)soite.fi

Söderby skola, Snårevägen 370, 68500 Kronoby
Tfn 050 329 9473 Storbacka Helena
förnamn.efternamn(at)soite.fi

Terjärv skola, Ringvägen 143, 68700 Terjärv
Tfn 050 329 9473 Storbacka Helena
förnamn.efternamn(at)soite.fi


Högstadiet:

Ådalens skola, Kronobyvägen 6, 68500 Kronoby
Tfn 050 362 9954 Björkström Fanny
förnamn.efternamn(at)soite.fi

Kontaktuppgifter

Ansvarsperson

Tf avdelningsskötare
Anu Vähärautio 
Tfn 040 806 5791
förnamn.efternamn(at)soite.fi