Hälsotjänster ➔ Mentalvårdstjänster ➔

Mentalvårdstjänster

Mentalvårdstjänsterna har som mål att all undersökning, vård och rehabilitering av en patient sker så nära patientens vardag som möjligt.

Vi utvecklar vårt verksamhetssätt så att invånarna i Mellersta Österbotten får sina mentalvårdstjänster och service för missbrukare flexibelt, sakkunnigt och så nära som möjligt.

Vi samarbetar med hälsovårdscentraler, socialväsendet, FPA, arbetskraftsförvaltningen samt föreningar. Vår utmaning är i fortsättningen att få utveckla vården och rehabiliteringen så att personer som är psykiskt delvis arbetsföra får rätt att delta i sitt arbete enligt sin förmåga.

Inom ungdomarnas tjänster ordnas vård och rehabilitering så långt som möjligt i samarbete med skolorna.

Mentalvårdstjänster ordnas i Soite inom fem ansvarsområden som en del av serviceområdet för psykiatri och service för missbrukare:
Kontaktuppgifter

Ansvarsområdeschef för ungdomspsykiatri
Olli Pelttari
tfn 040 653 4062

Ansvarsområdeschef för psykiatriska öppenvården
Markus Heikell
tfn 040 653 4057

Ansvarsområdeschef för vuxenpsykiatriska avdelningsvården
Sakari Ruisaho
tfn 040 653 4066

Tf. ansvarsområdeschef för boende- och stödtjänster för personer som genomgår mentalvårdsrehabilitering
Lena Pietilä
tfn 0400 145 585

Ansvarsområdeschef för service för missbrukare
Johanna Kotamäki
tfn 040 806 8110

Serviceområdeschef
Nina Wikström
tfn 044 723 2306
Nättjänsten Psykporten.fi erbjuder information om mental hälsa och hjälp för att bedöma hur svårt symptomet eller problemet är.


Information (på finska):

Mielenterveystalo.fi esittely.pdf

Lastenmielenterveystalo.fi esittely.pdf

Nettiterapiat.pdf

Ammattilaisten osio II.pdf