Hälsotjänster ➔ Hälsoundersökningar ➔

Hälsoundersökning före uppbåd

En ungdom i uppbådsåldern ska gå på hälsoundersökning inför höstens uppbåd. Undersökningen är avgiftsfri. Tid kan bokas när du fått uppbådsbrevet.


Friskintyget för ungdomar befriar dig inte från hälsoundersökningen inför uppbåd. Om du har ett intyg från en specialistläkare, ta det med dig till hälsoundersökningen inför uppbåd och till uppbådet. Syftet med hälsoundersökningen inför uppbåd är att fastställa den uppbådspliktigas tjänsteduglighetsklass samt identifiera och beakta eventuella riskfaktorer i fråga om hälsotillståndet. Hälsoundersökningen består av två delar: undersökningen utförs av en vårdare och en läkare. Sammanlagt har det reserverats ungefär 40 minuter för undersökningen.


Hälsoundersökningar inför uppbåd utförs i fråga om studerande på gymnasiet eller yrkesläroanstalten.

Om du studerar på någon av läroinrättningarna nedan, får du tid från läroinrättningens hälsovårdare:

 • verksamhetsställena för Mellersta Österbottens yrkesinsitut (i Karleby campushallen och verksamhetsstället på Hälsovägen)
 • Donnerska, Kiviniitty, Länsipuisto och gymnasierna i Kannus
 • Läroinrättningarna i Halso, Kaustby, Perho och Vetil och verksamhetsställena för Mellersta Österbottens yrkesinstitut.

Om du inte studerar på någon av de ovannämnda läroinrättningarna, ska du boka tid själv:

 • Tid för hälsoundersökning i Karleby, tfn 040 489 2012 mellan kl. 9-15
 •  Tid för hälsoundersökning i Kannus, Lestijärvi och Toholampi, tfn 040 804 2000
 • Tid för hälsoundersökning i Halso, Kaustby och Vetil, tfn 040 804 5000
 • Tid för hälsoundersökning i Perho, tfn 040 804 3000
 • Tid för hälsoundersökning i Kronoby område, tfn 040 806 5700, 040 806 5900 eller 040 806 5701

Eventuell avbokning av tiden ska göras senast dagen före undersökningen. För icke använd och icke avbokad läkartid tas ut en avgift på 50,80 euro.


Kom ihåg att ta med till undersökningen:

 • försvarsmaktens formulär ”Frågeformulär för beväringstjänst och utredning av hälsotillstånd” som du fått med kallelsebrevet, ifylld
 • Ett identitetsbevis
 • Eventuella handlingar gällande ditt hälsotillstånd, t.ex. journal- och undersökningssammanfattningar från specialsjukvården eller en privat läkarstation
 • Om du använder glasögon/kontaktlinser, var förberedd på att synen kontrolleras både med och utan glasögon/kontaktlinser. Observera att du ska vara utan kontaktlinser i 3-4 timmar före synkontrollen.

Kontaktuppgifter

Karleby hälsovårdscentral
Mariegatan 28, 67200 Karleby

Tf avdelningsskötare
Anu Vähärautio
tfn 040 806 5791

TIDSBOKNING TILL UNDERSÖKNING FÖRE UPPBÅDET

Om du studerar på någon av läroinrättningarna nedan, får du tid från läroinrättningens hälsovårdare:

 • verksamhetsställena för Mellersta Österbottens yrkesinsitut (i Karleby campushallen och verksamhetsstället på Hälsovägen)
 • Donnerska, Kiviniitty, Länsipuisto och gymnasierna i Kannus
 • Läroinrättningarna i Halso, Kaustby, Perho och Vetil och verksamhetsställena för Mellersta Österbottens yrkesinstitut.

Om du inte studerar på någon av de ovannämnda läroinrättningarna, ska du boka tid själv:

 • Tid för hälsoundersökning i Karleby, tfn 040 489 2012 mellan kl. 9-15
 •  Tid för hälsoundersökning i Kannus, Lestijärvi och Toholampi, tfn 040 804 2000
 • Tid för hälsoundersökning i Halso, Kaustby och Vetil, tfn 040 804 5000
 • Tid för hälsoundersökning i Perho, tfn 040 804 3000
 • Tid för hälsoundersökning i Kronoby område, tfn 040 806 5700, 040 806 5900 eller 040 806 5701