Hälsotjänster ➔ Expertsjukskötarnas mottagningar ➔

Expertsjukskötarnas mottagningar

På Soites hälsostationer ordnas även expertsjukskötarnas mottagningar. Expertsjukskötarna är skötare som har specialutbildning i fråga om förebyggandet och behandlingen av vissa folksjukdomar. Expertsjukskötare är t.ex. diabetesskötaren, reumaskötaren, astmaskötaren osv.

Skötarna samarbetar med läkare och deltar i planering och genomförande av vård. De deltar också i handledning samt i uppföljning och bedömning av vård. Arbetet är i mycket hög grad självständig mottagningsverksamhet. I arbetet betonas handledning av patienternas egenvård, rådgivning och förebyggande.

Tidsbeställning

Tid till skötarnas mottagningar beställs antingen via hälsostationens tidsbeställning eller genom att ringa skötarnas egna tidsbeställningsnummer. När en klient beställer läkartid kan en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvård på basis av sin bedömning av vårdbehovet hänvisa klienten till en expertsjukskötare i stället för till läkare.