Hälsotjänster ➔ Laboratoriet NordLab

Beställning av laboratorietid

Beställ tid till laboratorier i Soites område via NordLabs elektroniska system för tidsbeställning.

Laboratoriet NordLab

Affärsverkssamkommunen för Norra Finlands laboratoriecentral (NordLab) ansvarar för Soites laboratorietjänster. NordLab ägs av Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite, Lapplands, Länsi-Pohja och Norra Österbottens sjukvårdsdistrikts samkommuner samt Kajanalands social- och hälsovårdssamkommun.

Mer information om laboratorietjänster finns på Nordlabs webbsidor.


Beställ tid till laboratoriet NordLab


Kontaktuppgifter

Laboratoriet NordLab
Mellersta Österbottens centralsjukhus
Mariegatan 16-20
67200 Karleby
y-flygeln, vån. 0 (guidekarta)


Övriga kontaktuppgifter hittar du på NordLabs webbsidor