Hälsotjänster ➔ Rådgivningarna ➔

Barnrådgivningarna

Centrala uppgifter inom barnrådgivningsarbetet är att uppfölja barns hälsotillstånd, tillväxt och helhetsutveckling samt att utreda och stöda hela familjens välbefinnande.  Utgångspunkten i arbetet är att identifiera barns och familjers individuella behov och att stöda resurserna. Uppmärksamhet ägnas åt parförhållandet och föräldraskapet. Barnrådgivningstjänsterna är avsedda för barn under skolåldern och deras familjer.


Barnrådgivningstjänsterna är avgiftsfria och fungerar enligt tidsbeställning. Barnet och familjen omfattas av barnrådgivningens tjänster från och med att barnet är 2-3 veckor gammalt. För 2-6-åringar kan tidsbeställning göras elektroniskt.


Till uppföljningen av helhetsutvecklingen hör bedömning av växelverkan och språklig utveckling samt sociala och motoriska färdigheter i olika åldrar. Centralt är bland annat familjens resurser och barnuppfostran, näring, motion, dygnsrytm, utomhusvistelse, olyckor, relationer, sinnesstämning, familjevåld och rusmedel samt familjens ekonomiska situation.


När ett barn närmar sig förskoleåldern bedöms också arbetsfärdigheter, dagliga funktioner och inlärning.

På rådgivningen ges vaccinerna i enlighet med det nationella vaccinationsprogrammet.

Behovet av hälsorådgivning och stöd kartläggs tillsammans med familjen genom diskussioner, olika metoder och frågeformulär. Barnrådgivningens serviceformer är individuella mottagnings- och hembesök samt gruppverksamhet. Till verksamheten hör också olika intervjuer som ger en bild av hela familjens välbefinnande, t.ex. sinnesstämnings-, rusmedels- och familjevåldsintervjuer.


Familjer besöker barnrådgivningen regelbundet i enlighet med uppföljningsprogrammet samt enligt barns eller familjers individuella behov. Förutom hälsovårdaren och läkaren kan man på rådgivningen vid behov också anlita andra sakkunniga. 


Den elektroniska handboken för barnrådgivningar som utarbetats av THL ger närmare information om innehållet i kontrollerna som sker i viss ålder. Handboken innehåller också närmare uppgifter om innehållet i hälsorådgivningen. Handbok för barnrådgivningar (på finska). Tillfällig vårdledighet när ett barn insjuknar.
Tidsbeställning till barnrådgivningKontaktuppgifter

Rådgivningarnas centraliserade telefontjänst
tfn 06 826 4477
mån-tors kl. 8-13
fre kl. 8-11

Ta kontakt elektroniskt:


Karleby

Mariegatans rådgivning
L2-huset nära centralsjukhuset
Mariegatan 16-20
67200 Karleby neuvola.mariankatu(at)soite.fi  


Storby rådgivning

Broändavägen 12 
67700 Karleby
neuvola.isokyla(at)soite.fi  


Björkhagens rådgivning

Mårdgatan 6
67800 Karleby
neuvola.koivuhaka(at)soite.fi  


Storkisbackens rådgivning

Korpvägen 11 
67100 Karleby neuvola.torkinmaki(at)soite.fi  


Kelviå rådgivning

Kelviåvägen 24
68300 Kelviå
neuvola.kalvia(at)soite.fi


Lochteå rådgivning

Lohtajantie 3 B 
68230 Lochteå
neuvola.lohtaja(at)soite.fi  


Ullava rådgivning

Ullavavägen 701 
68370 Ullava
neuvola.ullava(at)soite.fi


Kaustby - Vetil

Pajala rådgivning
Familjecentret Pajala
Pajalantie 1
69600 Kaustby
neuvola.pajala(at)soite.fi


Halso

Halso rådgivning
Kauppisentie 12
69510 Halso
Rådgivningstjänster erbjuds varannan torsdag.


Perho

Perho rådgivning
Vanhainkodintie 20
69950 Perho
neuvola.perho(at)soite.fi 


Kannus

Kannus rådgivning
Lopotinkatu 2,
69100 Kannus
neuvola.kannus(at)soite.fi 


Lestijärvi

Lestijärvi rådgivning
Niemeläntie 3 A
69440 Lestijärvi
neuvola.lestijarvi(at)soite.fi 


Toholampi

Toholampi rådgivning
Sairaalantie 2
69300 Toholampi
neuvola.toholampi(at)soite.fi


Kronoby

Nedervetil rådgivning

Misterhultvägen 4
68410 Nedervetil

Barnrådgivning
tfn 040 489 2307

Mödrarådgivning
tfn 040 489 2306
telefontid vardagar 10.30-11.30

Vi finns på Instagram: