Hälsotjänster ➔ Barnsjukhuset ➔

Soites barnsjukhus

Soites barnsjukhus är en funktionell helhet som ger barn och ungdomar från Mellersta Österbotten och närbelägna områden krävande specialsjukvård.

Barnsjukhuset består av följande enheter:

 • Polikliniken för barn och ungdomar samt dagsjukhuset
 • Barnakuten, specialsjukvårdens jour för barn och ungdomar
 • Avdelningen för barn och ungdomar
 • De nyföddas intensivvård och övervakning 
 • Hemsjukhuset för kvinnor och barn (hemsjukhuset för barn och barnmorskepolikliniken)
 • Terapipolikliniken för barn och ungdomar
 • Det småbarnspsykiatriska arbetsteamet
 • Barnpsykiatriska avdelningen 14
 • Ungdomspsykiatriska polikliniken
 • Ätstörningsteamet Verso
 • Ungdomspsykiatriska avdelningen 17
Vid barnsjukhuset vårdas barn och ungdomar till ungefär 16-årsåldern och i fråga om kroniska sjukdomar upp till 18-årsåldern.

Uppkomsten och utvecklingen av specialområden inom barnsjukdomar baserar sig på att skalan av sjukdomar 
 är avsevärt annorlunda i barndomen än i vuxen ålder. Detsamma gäller orsakerna till och uppkomsten av sjukdomar, behandlingen av dem samt prognoserna. Barndomens innersta väsen är att utvecklas och växa fysiskt och psykiskt. Allvarliga sjukdomar orsakar ett betydande hot mot denna helhetsutveckling. Ett barns sjukdom äventyrar det symbiotiska förhållandet mellan förälder och barn. Av dem som arbetar inom barnsjukvård krävs därför särskild kompetens i att måna om barnets uppväxt och utveckling samt att ta familjen i beaktande.

För att vården av ett barn ska lyckas väl krävs expertis från många olika yrkesutbildade personer. För barnens medicinska vård vid Soites barnsjukhus ansvarar specialistläkare inom barnsjukdomar, vid behov i samarbete med specialistläkare från andra specialområden. Vården genomförs alltid med beaktande av barnets individuella behov. Den sker i samarbete med bland annat en barnpsykolog, en barn-/ungdomspsykiatrisk sjukskötare, barnens fysioterapeut och barnens rehabiliteringshandledare. Till samarbetspartners hör även en näringsplanerare, barnens diabetesskötare, barnens socialarbetare, barnens talterapeut och barnens ergoterapeut. Sjukskötarna och närvårdarna är sakkunniga inom vårdarbetet i barnets vård, och på avdelningen arbetar de i skift. Målet är att samma skötare vårdar barnet under hela vårdperioden.

Soites barnsjukhus fungerar i nära samarbete med primärvården (rådgivningarna, hälsovårdscentralerna, socialväsendet). Målet är att erbjuda helhetsinriktade och rättidiga social- och hälsovårdstjänster för barn och ungdomar.


Blanketter som barnsjukhuset använder finns på sidan BlanketterKontaktuppgifter

Soites barnsjukhus finns på våning 0 i a- och d-flygeln på MÖCS
(guidekarta).

Kansliet / Avdelningen för barn och ungdomar
tfn 06 826 4200


Dagsjukhuset
tfn 040 652 4697


Ärenden som gäller vården:

Barnpolikliniken
sjukskötare,
tfn 040 653 4023

telefontid: mån-fre kl. 13-14

Avdelningssekreterare/ Avdelningen för barn och ungdomar
tfn 040 653 4459

telefontid: mån-tors kl. 13-15 och fre
kl. 13-14

Avdelningssekreterare/ Barnpolikliniken
tfn 040 653 4315

telefontid: mån-fre kl. 8.15-9.00
och 13-14

Biträdande avdelningsskötare
Avdelningen för barn och ungdomar
Harriet Hedström
tfn 040 653 4075 

Tf biträdande avdelningsskötare
Avdelningen för barn och ungdomar
Mia Löfvik
tfn 040 804 2216


Tf biträdande avdelningsskötare
Avdelningen för barn och ungdomar
Jenna-Mari Pentinmikko
tfn 040 804 2216


Tf avdelningsskötare /ansvarsområdeschef
Avdelningen för barn och ungdomar
Kaisa Vapola
tfn 040 804 3909


Serviceområdeschef
Avdelningen för barn och ungdomar / Barnpolikliniken
Heidi Pettersson
tfn 040 653 4078


Överläkare
Andreas Blanco Sequeiros
tfn 040 653 4002

Vi finns på Instagram: